Raamatupidamise seaduse paragrahv 3, lõige 15 sõnul on väikeettevõtja Eestis registreeritud äriühing, kes ei ole mikroettevõtja ja kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 4 000 000 eurot, müügitulu 8 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 50 inimest. Mida tähendab aga väikeettevõtte raamatupidamine?

Väikeettevõtetel on raamatupidamise kohustus. Ettevõtte raamatupidamise alustalaks on algdokumendid ehk otsused, taotlused, käskkirjad, lepingud, aruanded, müügiarved, ostuarved, pangakonto väljavõtted, maksekorraldused, tööajatabelid, aktid, koonddokumendid jm. Siiski tasub meeles pidada, et iga dokument ei ole automaatselt algdokument.

Algdokument peab vastama konkreetsetele, seadusest tulenevatele nõuetele ehk peab! sisaldama järgmisi andmeid: toimumisaeg; majandusliku sisu kirjeldus; arvnäitajad (hind, kogus ja summa). Kõik algdokumendid peavad olema taasesitatavas (soovitavalt kirjalikus) vormis säilitatud.

Raamatupidamise seaduse järgi on kõik ettevõtjad (v.a mikroettevõtjad) kohustatud koostama raamatupidamise sise-eeskirja, mis kehtestab kontoplaani koos kontode sisu kirjeldusega. Raamatupidamise sise-eeskirjaga saab määrata ära, milliste dokumentide alusel toimub ettevõttes ressursside liikumine.

 

Mida peaks siis täpsemalt teadma?

Kuidas koostada arveid?
Arvete koostamisega puutub mikro- või väikeettevõtja kindlasti kokku ning seetõttu on oluline ettevõtjal teada, millised andmed arvel on kohustuslikud. Lisaks sellele on oluline ka teada, kuidas arveid välja saata ning kaua peab arveid säilitama. Täpsemalt saab lugeda selle kohta www.emta.ee lehelt. 

Maksud ja deklaratsioonid 
Ettevõtte raamatupidamise puhul on oluline meeles pidada, et kõik maksud oleksid korrektselt ning õigeaegselt deklareeritud ja makstud. Peamised deklaratsioonid, millega mikro- ja väikeettevõtjad tihedalt kokku puutuvad on käibedeklaratsioon (KMD) ja maksudeklaratsioon (TSD). Käibemaksudeklaratsiooni tuleb esitada nendel ettevõtjatel, kes on käibemaksukohustuslased. Deklaratsioonide puhul on oluline meelde jätta, et need oleks esitatud õigeaegselt Maksuametile.

Majandusaasta aruanne
Ettevõtja peab esitama igal aastal esitama majandusaasta aruande, mida saab esitada Äriregistri ettevõtjaportaalis. Mikroettevõtte ja väikeettevõtte puhul on erinevus selles, et mikroettevõtja peab majandusaasta aruandes esitama ainult bilansi (lihtsustatud kujul), kasumiaruande ning vajadusel mõned lisad. Erinevalt mikroettevõtjast peab väikeettevõtja majandusaasta aruandes lisaks bilansile ja kasumisaruandele esitama ka tegevusaruande. Majandusaastaaruandest kirjutamise täpsemalt eelmises blogipostituses. 

Dividendide maksmine
Dividend on väljamakse, mida tehakse puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist. Dividendide saamise eelduseks on osalus ettevõttes (osanik võib olla nii eraisik kui ettevõte). Selleks peab olema kinnitatud majandusaasta aruanne ning see peab olema esitatud Äriregistrile. Ettevõttel peab olema sisse makstud ka põhikirjas nõutud osakapitali summa. Dividendide maksmise puhul tuleb täita ka INF 1 vorm, millega deklareeritakse dividendide pealt makstavat tulumaksu.

Raamatupidamistarkvara valimine
Tarkvara valimisel tuleks eelkõige lähtuda ettevõtte vajadustest, ettevõtte suurusest ning milliseid funktsioone on vastavalt ettevõtte spetsiifikale vaja. Mikroettevõtjatel on enamasti vaja lihtsamat raamatupidamistarkvara, millega saab koostada müügi- ja ostuarveid, kasutada laomoodulit, tootmismoodulit, palgamoodulit ning tihtipeale piisabki nende puhul ka kõige soodsamast paketist. Väikeettevõtjate puhul võib vaja minna juba rohkem funktsioone ning seetõttu tuleb jällegi lähtuda vastavalt ettevõtte vajadustele. Raamatupidamistarkvara kohta kirjutasime täpsemalt siin: https://five.ee/kuidas-valida-raamatupidamistarkvara/