Postitatud

Soome raamatupidamine eeldab erioskusi

Soome raamatupidamine erineb tunduvalt Eesti omast. Seepärast käib Soome palga- ja maksuarvestuse ning aruandluse nõuete veatu järgimine tavalistele Eesti raamatupidajatele sageli üle jõu.
Põhjanaabri juures suudab arvepidamise korras hoida üksnes inimene, kellel on Soome raamatupidamise alane ettevalmistus ja kes valdab ühtlasi soome keelt. Just niisugune taust on Finance Managementi raamatupidajatel.


Tundes ka kõige varjatumaid Soome raamatupidamise nõudeid, on nad võtnud enda kanda paljude Eesti päritolu Soome ettevõtete raamatupidamistoimingud, sh
• firma registreerimise ja raamatupidamisliku asjaajamise,
• palga- ja maksuarvestuse,
• aruandluse ning
• Soome raamatupidamist puudutavad konsultatsioonid.
Selleks et Soomes tegutsev Eesti ettevõtja saaks kõnealusest valdkonnast parema ülevaate, käsitleme olulisimaid Soome raamatupidamise nõudeid.

Soome raamatupidamine palga- ja puhkusearvestuses

Soomes on tarvis ülima täpsusega järgida sealsetele nõuetele vastavat, Eesti tavadest erinevat palga- ja puhkusearvestust.
• Iga töötaja puhul tuleb lähtuda tema isiklikust tulumaksuprotsendist. See oleneb inimese maksukaardist, mis kehtib 1. veebruarist kuni sama aasta lõpuni. Maksukaardi väljastab Soome maksuamet.
• Töö-, puhkuse- ja haigustasu arvestus on reguleeritud nii seaduste kui ka kollektiivlepinguga. Arvestus on töötajapõhine ning seda mõjutavad näiteks töösuhte kestus, palgalised ja palgata puhkused, kohustuslikud lisatasud jms.
• Peale tulumaksu peetakse palgast kinni kohustuslik töötus- ja pensionikindlustus. Selle summa kehtestab Soome riik igaks aastaks eraldi.
• Puhkuseõigust arvestatakse Soome raamatupidamises 1. aprillist kuni 31. märtsini. Iga töötatud kuu annab alla üheaastase töösuhte puhul 2 puhkusepäeva, üle üheaastase töösuhte puhul aga 2,5 päeva.

Soome raamatupidamine ja maksud

Tööandja maksud ehk sotsiaalmaksu, töötuskindlustuse, töötajate pensionikindlustuse ning kohustuslike õnnetusjuhtumi- ja kollektiivkindlustuse maksude suuruse kehtestab Soome riik igaks aastaks eraldi. Oluline erinevus seisneb ka firmaomaniku maksudes. Kui omaniku osalus ettevõttes on üle 50% ja ta saab palka, siis sõlmitakse kohustuslik pensionikindlustusleping eraldi (omanikukindlustus). Tavalisest erinev on sel juhul ka töötuskindlustusmakse suurus.

Soome raamatupidamine erineb ka aruandluse poolest

Palkade kohta tuleb esitada aasta-aruanne Soome maksuametile ja pensionikindlustusfirmale töötajapõhiselt. Töötukassale ning kohustuslike õnnetusjuhtumi- ja kollektiivkindlustuse firmadele deklareeritakse töötaja aastapalga kogusumma. Nende aruannete tähtpäev on 31. jaanuar.
Firma tegevuse aasta-aruanne esitatakse Soome maksuametile neli kuud peale majandusaasta lõppu. Näiteks kui majandusaasta kestab 1. jaanuarist 31. detsembrini, tuleb ettevõtte aastaaruanne ära saata hiljemalt 30. aprilliks.
Käibedeklaratsioon esitatakse ülejärgmise kuu 12. päevaks. Käibemaksumääraks on 24% ja 10%. Euroopa-sisest käivet kajastav VD-deklaratsioon tuleb avaldada järgmise kuu 20. päevaks.
Kassapõhised palgamaksud deklareeritakse järgmise kuu 12. päevaks.
Finantsaruande B6-vorm (tulumaksuarvestus), bilansiaruanne (tasekirja) ning kasumiaruanne ja bilanss (tuloslaskelma + tase) esitatakse vero.fi lehel. B6-aruandes arvestatud tulumaks tuleb maksta 30. aprilliks. Välisfirmad, kellel on Soomes püsiv tegevuskoht, ei pea bilanssi esitama, piisab kasumiaruandest.
Maksuamet kontrollib aruanded sügiseks üle ja teeb oma parandused.

Raamatupidamine Soomes evib muidki iseärasusi

• Põhivara amortisatsiooniarvestus erineb Eesti omast.
• Kohustuslikud kindlustused on töötuskindlustus, pensionikindlustus, elukindlustus ja õnnetusjuhtumikindlustus. Kindlustusfirmad koostavad nende kohta aasta alguses ettemaksearved ja vastavalt aasta palkade aruandele tehakse järgmise aasta alguses tasaarveldus.
• Soomes sõlmitakse tööleping vastavuses erialaliidu ametiühingu kollektiivlepingutega, mis on väga põhjalikult reglementeeritud. Palka ei või maksta sularahas.
• Dividendide väljamaksmisel on 25% maksuvaba ja 75% maksustatav, seejuures oleneb maksumäär omakapitali suurusest.
• Ehitusteenuse osutamisel rakendatakse pöördkäibemaksu, st ehitusettevõttele on käibemaks 0% ja lõpptarbijale 24%.

Soome raamatupidamine Eesti ettevõttele

On levinud arvamus, et Soomes tegutsevad Eesti ettevõtted on põhiliselt ehitusfirmad. Tegelik tegevusspekter on aga ootamatult lai. Meie klientide hulgas on peale ehitusäride veel firmasid, kes toodavad ehitusmaterjale, töötlevad metalli, tegelevad transpordi, infotehnoloogia, sisustuse ja paljude muude valdkondadega. Usaldades Soome raamatupidamise meie spetsialistidele, saavad nad ise jäägitult pühenduda edukale ärile.

Täpsemat infot Soome raamatupidamise võimaluste kohta saate meilt aadressil myyk@five.ee ja telefonil 614 1468 või vaata veebist 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga