Postitatud

Palgaarvestus nõuab kindlat süsteemi

Kui ettevõttel on oma süsteem paigas, siis palgaarvestus võib tunduda üsna lihtsa igakuise protsessina. Iga kuu on aga erinev ja igal töötajal võivad elus ette tulla põhjuseid, mis arvestuse tüüpilist kulgu mõjutada võivad. Korrektsest palgaarvestusest oleneb töötajate heaolu, annab töötajale kindlustunde ja motivatsiooni, ettevõttele rahuloleva ja lojaalse töötaja, spetsialisti abi aitab seda kindlustada.

Kindel palgaarvestus on kõigile hea

Sissetulek mõjutab igat eluvaldkonda. Et palgaarvestus ei tekitaks personali toimetulekus ebakõlasid, on oluline omada süsteemi üle täpset kontrolli. Mida see täpselt hõlmab?

  • Õige palk õigel ajal – vale aeg ja palganumber pole lihtsalt probleem haldamisega, vaid mõjutab otseselt töötajate elu. Hea süsteem aitab hoida ära takistusi ja hilinemisi.
  • Ülevaade puhkustest, haiguslehtedest, ületundidest jm – ettevõte peab teadma kõikidest asjadest, mis võivad töötaja palka muuta, millel on taas otsene mõju töötajate heaolule.
  • Valmidus muutusteks – ettevõtet võivad ees oodata nii rasked kui tulusad ajad. Süsteemne ja täpne palgaarvestus aitab hinnata, kas palkasid kannatab langetada või tõsta. Kindlam ülevaade palkadest aitab tõhustada ettevõtte tööd ka üldiselt.

Iga ettevõte on erinev ja mõnes valdkonnas võib palgaarvestuse konkreetsemale süsteemile allutamine olla üsna keeruline. Olenemata keerukusest võib igakuine palkadega tegelemine võtta väärtuslikku aega, mis vigade tekkel võib veelgi kulukam olla. Et palgaarvestus sujuks igakuiselt võimalikult väheste tõrgetega, tasub võtta appi spetsialist.

Milline on igakuine palgaarvestuse protsess raamatupidamisteenuse puhul?

Palgaarvestuse teenus tähendab, et kõige vastutusrikkamad ülesanded jäävad välisele raamatupidajale. Teenuse algfaasis loob raamatupidaja endale ülevaate. Siinkohal võetakse arvesse ka püsivamad töötajate eripärad, nagu näiteks kas inimene töötab mitmel kohal; kas inimene on üliõpilane või töövõimetuspensionil; kas töötab täisajaga või osalise koormusega jne.

Personalijuhi või juhataja ülesanne on seejärel ainult edastada iga töötaja töötunnid ja teavitada võimalikest igakuistest muutustest nagu näiteks puhkused või haiguslehed. Seejärel arvestab raamatupidaja välja iga töötaja palga vastavalt võimalikele eripäradele ja maksudele.

Töötajale saabub raamatupidajalt iga kuu palgasedel. Palgasedelil peab olema võimalikult täpselt lahtikirjutatud kõik töötaja tulud ja samas ka kõik mahaarvamised sh. maksud. Selline lähenemine on läbipaistev ja väistab arusaamatused ettevõtte ja töötaja vahel. Raamatupidaja on seejärel valmis vastama igasugustele küsimustele, mis palgaga seoses tekkida võivad. Probleeme tekib palgaarvestusega raamatupidaja pilgu all vähem ja nendega saab otsekohe tegeleda, häirimata ettevõtte tööd ja töötajate heaolu.