Postitatud

Kuidas erineb väikeettevõtte raamatupidamine suurema omast?

Mõnikord võib mõelda, et mis see ühe firma raamatupidamine ikka on; olenemata ettevõtte suurusest, küll raamatupidaja tegeleb kõigega. Tegelikkuses on tegemist tööga, mille eest vastutab heal juhul mitu spetsialisti. Täna vaatleme, mille poolest eristub väikeettevõtte raamatupidamine suurettevõtte raamatupidamisest.

Suurettevõte vajab spetsialisti-tiimi

Kõige ilmselgem erinevus suur- ja väikeettevõtte raamatupidamise vahel on arvelduste ja andmete mahud. Kas see siis lihtsalt ei tähendaks rohkem raamatupidajaid? Tegelikkuses on suure ettevõtte raamatupidamiseks otstarbekas rakendada tööjaotust mitme rolli peale:

 • Andmesisestajad
 • Assistendid
 • Raamatupidajad
 • Finantsjuht

Nii saavad erinevad spetsialistid keskenduda erinevatele ülesannetele ja üks inimene ei pea jagama oma tähelepanu mitme valdkonna peale. Suuremas raamatupidamisbüroos on sarnane struktuur, mis võimaldab nii palgakulude kokkuhoidu kui ka mitut valdkonda hõlmavat raamatupidamisteenust kliendile.

Mis on põhilised ülesanded?

Seda, mida on vaja raamatupidamises teha peale seadusega nõutud tegevuste, dikteerib loomulikult ettevõte ise. Küll aga põhjendab ettevõtte suurus nii mõnegi ülesande otstarbekust. Väikeettevõtte raamatupidamine hõlmab üldjuhul järgnevaid ülesandeid:

 • Palgaarvestus
 • Pearaamatu koostamine
 • Ostu- ja müügireskontro jälgimine
 • Finantsaruannete koostamine
 • Maksude deklareerimine

Loomulikult ei kaota kasvamine neid ära. Suurettevõtte raamatupidamine tähendab samu ülesandeid suuremas mahus, lisaks võib aga olla veel:

 • Kuluarvestus kulukohtade kaupa
 • Tuluarvestus tulukohtade kaupa
 • Omahinna eelarve
 • Tegeliku omahinna arvestus ja analüüs
 • Rahavoogude jälgimine
 • Objektide arvestus ja analüüs

Suurematest töömahtudest kasvavad välja ka uued vajadused. Väikeettevõttel pole sageli tarvis haarata detailideni ülesandeid raamatupidamises, sest väiksematest töömahtudest nähtub juba küllaldaselt informatsiooni.

Väikeettevõtte raamatupidamine eelistab teenust

Milline on siinkohal raamatupidamisteenuse täpsem roll? Väikeettevõtte raamatupidamine nõuab sageli liiga vähe, et põhjendada alalist raamatupidajat ja nii on otstarbekam osta teenust väljast. Ettevõtte kasvades ja vajaduste laienedes saab hästi struktureeritud raamatupidamisbüroo pakkuda rohkem võimalusi.

Raamatupidamisteenus võib sageli olla ka üleminekufaasiks, mil ettevõte kasvab selliseks, mis põhjendaks firmasisest raamatupidajat või tervet tiimi, kes keskenduks ettevõtte vajadustele eksklusiivselt. Firmasisene raamatupidamistiim saab järk-järgult võtta teenuselt ülesandeid üle või võivadki teatavad ülesanded jääda teenuse kanda, kuidas iganes ettevõte ka vajab.

Loe lisaks: „Kuidas korraldada raamatupidamist?”