Postitatud

Kas valida raamatupidamisteenus või raamatupidaja?

raamatupidamisteenus või raamatupidaja?

Paljud ettevõtted usaldavad traditsioonilist lähenemist raamatupidamises – majas peab olema oma spetsialist, kes tunneb valdkonda läbi ja lõhki ja on alati kättesaadav. Finantsmaailm aga pakub igapäevaselt väljakutseid, mis võib tekitada tarvidust oma ettevõtte arveldusprotsesse üle vaadata. Raamatupidamisteenus partnerlusena pakub väärilist alternatiivi, võib majasisese raamatupidaja tööd täiustada ja omab ka mõningaid muid eeliseid. Millised need on?

Milliseid eeliseid pakub raamatupidamisteenus?

  • Alati kättesaadav – raamatupidamisteenus tähendab seda, et sinu arveldustega tegeleb tiim. Kõike võib juhtuda, raamatupidaja võib vajada puhkust või haiguslehte. Teenust kasutades ei jää töö soiku, keegi võtab alati üle.
  • Kollektiivne töömaht – tiimi olemasolek tähendab ka head valmisolekut erinevateks väljakutseteks. Näiteks igakuine palgaarvestus võib tähendada vahelduvat infot (haiguslehed, boonused, emaduspuhkus jpm), mis tiimitööga on kergesti hallatav.
  • Kollektiivne kogemus. Raamatupidamisega seonduvad seadused ja reeglid ei muutu just tihti, kuid siiski tuleb neid ette. Uuendused võivad raamatupidaja töömahtu olulisel määral tõsta/muuta. Raamatupidamisteenust pakkuvates büroodes on aga asjatundjad koos ja erialase info jagamine on üks osa nende igapäeva tööst – seetõttu on ka sinu n-ö väline raamatupidaja alati kursis toimuvaga.
  • Täiendab olemasoleva spetsialisti tööd – valik ei pea sageli olema üks või teine. Kui majasisese raamatupidaja tööülesanded muutuvad spetsiifilisemaks, võib muud kohustused suunata välja.
  • Online raamatupidamine – ärimaailm automatiseerub, üha enam kasutades mugavaid platvorme ja kolides n-ö pilve. See omakorda tähendab, et sinu ettevõtte arveldussüsteemi saab hallata nii majasisene kui -väline raamatupidaja.

Võidavad väikeettevõtted ja ka teised

Ühe või teise raamatupidamisviisi eelised olenevad enamjaolt ettevõtte valdkonnast ja vajadustest. Suurim eelis on siinkohal väikeettevõtetel, kelle jaoks lisapersonali leidmine ja koolitamine võib kulukam olla, kui välise spetsialisti hankimine.

Sama kehtib loomulikult ka suurettevõtetel. Väljaspool jaeettevõtlust võivad infovoogude mahud (palgaarvestused, maksud, jm) ka suurel ettevõttel olla küllalt väikesed, et eelistada pigem raamatupidamisteenuse kasutamist. Samuti on raamatupidamisteenus ideaalne täiendus olemasoleva raamatupidaja tööle, kui ettevõtte kasv toob töömahtude suurenemist.

Vaata üle enda ettevõtte vajadused. Kas oleks arveldamises midagi, mida suunata välja? Kas üks või teine suund pakub just sinu valdkonnale mingit eelist? Kui soovid selles abi, võta meiega ühendust!