Postitatud

5 kasu, mida toob põhjalik rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on võimalus peensusteni süstematiseerida ettevõtte tulusid ja kulusid. Sellised võimalused moodustavad tänapäevase raamatupidamisteenuse keskme. Milliseid konkreetseid kasusid see ettevõttele annab?

Rahavoogude aruanne ja selle kasud

1. Ülevaade vaba raha liikumisest

Lihtsalt öeldes tähendab see seda, et tead kust raha täpselt tuleb ja kuhu see täpselt läheb. Ettevõte ei peaks toimima nagu loodusjõud, vaid süsteemina – vaba raha hulk on küll faktor, mis võib mõnel perioodil täielikult muutuda, see aga ei tähenda, et selleks ei saa valmis olla. Rahavoogude aruanne aitab süsteemi siduda tervikuks.

2. Palju täpsem kui bilanss või kasumiaruanne

Tervikpildi hoomamine aitab tervikut ka parandada ja suunata. Detailid on loomulikult olulised, (mida üksikud aruanded ka võimaldavad vaadata) küll aga võib see jätta prognoosid ebatäpseks, kuna muid mõjutajaid pole arvestatud.

3. Võimaldab prognoosida sissetulekuid ja väljaminekuid

Hetkeolukorra teadmine võimaldab talletada saadud info ja võrrelda eelnevaid perioode. Selle kaudu joonistuvad välja mustrid, millega on kergem prognoosida, milline olukord valitseb tulevikus.

4. Aitab hinnata riske ja vajadusi

Kas kasutada võõrkapitali? Kas investeering tasuks end ära? Kui suur on mõne valiku risk võrreldes reaalse vajadusega teatavaid valikuid teha? Üksikud aruanded võivad aidata neile küsimustele vastust leida, põhjalik rahavoogude aruanne näitab kindlama suuna kätte.

5. Toob välja uusi võimalusi

Rahavoogude aruanne aitab tabada hetke, mil investeering reaalselt olekski õige valik. Samuti joonistub näiteks välja kas raha on võimalik dividendideks jagada või isegi välja laenata. Kuigi suur kasum on miski, mida pole keeruline arveldustes märgata, on siinkohal taas tähtis võimalus seda prognoosida. Täpne prognoos võimaldab ettevõtte arengust olla üks samm eespool.

Osa professionaalse raamatupidamisteenuse pagasist

Tänapäevane raamatupidamisteenus ei tegele pelgalt numbritel järge pidamisega, vaid pakub võimalusi ettevõtte töö täiustamiseks. Tegemist pole isegi suurkorporatsioonide pärusmaaga, vaid ka keskmisest väiksem ettevõte võib saada palju kasu. Pilk pole ainult olevikul, vaid ettevõtte soovi korral ka tulevikul. Rahavoogude aruanne on üks näide sellisest võimalusest.