Postitatud

4 põhjust, miks jätta majandusaasta aruande koostamine professionaalile

Kuigi majandusaasta aruande koostamine võib hõlmata ainult mõnes etapis raamatupidaja osalust, on terve protsessi asjatundjale usaldamine palju mugavam. Toome selle kohta välja kolm olulist põhjust.

1. Majandusaasta aruande koostamine nõuab ülitäpset kontrolli

Majandusaasta aruande koostamine on kohustus, mis on igal ettevõttel. Aruandes peavad korrektselt olema kajastatud ettevõtte finantsseisund, majandustulemus ja rahavood. Kõige selle haldamine on hea usaldada inimesele, kes on juba selle keskel.

Raamatupidamisteenus, mille alla kuulub ka majandusaasta aruande koostamine, on selles mõttes ideaalne. Kui on olemas spetsialist, kes kõigi vajalike andmetega on juba kursis, saab ta oma ülevaadet ka aruande koostamises rakendada. Nii on väiksem võimalus vigade tekkeks ja protsess võib olla ka kiirem.

2. Ülitäpne kontroll tähendab usaldusväärsust

Korrektselt koostatud aruanne, mida professionaalne raamatupidamisteenus teenus võimaldab, tuleb kasuks kui ettevõte otsib näiteks krediidivõimalusi. Hankijad ja erinevad finantsasutused võtavad krediidilepingu aluseks just majandusaasta aruande ja isegi kõige süütum näpuviga võib maksta ettevõtte usaldatavuse.

Teenuse kasutamine aitab ära hoida seda (või analoogset) probleemi. Ülitäpne kontroll on hea investeering, kuid mitte ainult korrashoiu mõttes.

3. Ajavõit

Spetsialist oskab kiiremini ja süstemaatilisemalt hoomata kõiki vajalikke andmeid. Nii saab kogu protsessiga ühele poole väikese ajakuluga ja võidetud aeg võib minna hoopis muudeks tegevusteks.

Isetehtud aruandele kuluv aeg võib isegi minna kulukamaks kui teenuse kasutamine. Spetsialisti abita võivad tekkida vead, mis tähendaks kordusaruande esitamist. See omakorda tähendaks uut ajalist investeeringut. Milleks raisata enda väärtuslikku aega, kui kõige selle jaoks on inimene olemas?

4. Teenuse juurde võib kuuluda ka audit

Kui majandusaasta aruande koostamine on jõudnud lõpusirgele, järgneb vaid esitamine. Suuremal ettevõttel võib esitamisprotsessi juurde kuuluda audiitorkontroll. Audit või ülevaatus on kohustuslik ettevõtetele, mis täidavad järgnevaid tingimusi:

  • Müügitulu või tulu – 4 000 000 € (audit), 1 600 000 € (ülevaatus)
  • Varad bilansipäeva seisuga kokku – 2 000 000 € (audit), 800 000 € (ülevaatus)
  • Keskmine töötajate arv – 60 inimest (audit), 24 inimest (ülevaatus)

Või kui vähemalt üks järgnevatest tingimustest on täidetud:

  • Müügitulu või tulu – 12 000 000 € (audit), 4 800 000 € (ülevaatus)
  • Varad bilansipäeva seisuga kokku – 6 000 000 € (audit), 2 400 000 € (ülevaatus)
  • Keskmine töötajate arv – 180 inimest (audit), 72 inimest (ülevaatus)

Audit on kohustuslik ka igale riigiraamatupidamiskohustuslasele ja aktsiaseltsile. Kui otsid aruande koostamiseks teenust, jälgi, kas sellega koos on ka auditi võimalus. Nii ei pea sa eraldi vandeaudiitorit otsima.

Kui eelistaksid aruande koostamisel mugavust, võta meiega ühendust!