Postitatud

Tänapäeva alternatiiv maksevahend- krüptovaluuta

Krüptovaluuta, plokiahel, kaevandamine, rahakott… Midagi olen nagu kuulnud, samas päris täpselt krüptovaluuta olemust ei tea. Võta endale paar minutit ja täiendame oma teadmisi üheskoos! Järgnevast postitusest leiad vastuse krüptovaluuta olemusele ja sellele, kus on võimalik krüptovaluutat kasutada. Lisaks on natukene juttu krüptovaluuta kajastamisest raamatupidamises.

Krüptoraha

Tegu on detsentraliseeritud isereguleeruva maksusüsteemiga ehk tehingute tegemiseks ei ole vaja kolmandat (keskset) osapoolt, nt panka. Kuna keskne osapool puudub, siis krüptovaluuta süsteemi kontrollivad kasutajad ise. Süsteem töötab P2P- (kasutajalt-kasutajale) võrgustiku alusel, mis võimaldab krüptoraha saatmist kasutajate vahel üle interneti.

Krüptoraha puhul on tegu digitaalses vormis ühikuga, millel on kindel vääring ehk valuuta. Digitaalraha (nt krüptoraha) on alternatiiviks füüsilisele rahale (nt euro). Peamiseks erinevuseks võib pidada seda, et füüsilist raha on võimalik füüsiliselt katsuda. Näiteks poes jäätise eest makstes ulatame müüjale rahakotist 5€-t. Samas, kui digitaalraha eksisteerib vaid digitaalkujul ning võimalus seda käes hoida puudub. Lisaks võib erinevusena välja tuua asjaolu, et füüsilisel rahal on riiklikult paika pandud ametlik maksevahendi staatus ja seda emiteeritakse (lastakse käibele) keskpanga poolt. Krüptovaluutal puudub ametlik maksevahendi staatust ja seda emiteeritakse virtuaalselt, kasutades plokiahela tehnoloogiat. Krüptovaluuta väärtus kujuneb turul valitsevast nõudlusest ja pakkumisest. Kõige enim kasutatav krüptovaluuta on Bitcoin.

Mis on plokiahel?  Plokiahela süsteem, kui avaliku kontoraamatu liik,  loodi krüptoraha usaldusväärseks ja korrapäraseks toimiseks. Nimetus plokiahel tuleneb sellest, et kõik tehingud rühmitatakse plokkidesse. Iga uus plokk liidetakse olemasolevate plokkidega, kronoloogilises järjestuses, moodustades plokiaehela.

Krüptovaluuta rahakott

Selleks, et krüptovaluutaga teostada tehinguid, on vaja lisaks riist- ja tarkvarale ka rahakotti (wallet). Tegu on eraldiseisva tarkvaraga, sisuliselt failiga, kus hoitakse krüptoraha ja mis on ühendatud kauplemisplatvormidega.  Iga rahakott sisaldab privaat- ja avalikku võtit ehk tegu on rahakoti omaniku identifitseerimist võimaldavate tõenditega, mille abil krüptoraha omanik pääseb rahale ligi, saab teostada tehinguid ja näha krüptovaluuta saldot.

Avalik võti on kõigile teada ja toimib kui kontonumber, millele raha kanda. Privaat võti on teada ainult selle omanikule ja seda kasutatakse tehingute kinnitamiseks ehk krüpteeringu avamiseks. Mõlemad võtmed koosnevad tähe- ja numbri kombinatsioonist. Lihtsalt öeldes, avalik võti on kui pangakonto number ja privaatne võti kui vastava pangakonto PIN-kood. 

Tehingud krüptovaluutaga

Iga ülekanne saab alguse nii-öelda tehingu põhja koostamisest, mis sisaldab nii lähte- kui ka sihtaadressi ning edastatavat summat. Näiteks Karl ostab Marilt auto ja tasub auto eest Bitcoin´ides. Karl saadab Marile krüptovaluuta. Karl loob sellega krüpteeritud sõnumi, mida nimetatakse tehinguks ja mis sisaldab Mari avalikku võtit. Selleks, et tehing toimida saab, peab Karl tehingu kinnitama ehk allkirjastama oma privaatvõtmega. Kui tehing on edukas, siis ilmub ülekanne Mari rahakotti. Samal ajal toimub kaevandajate poolt kaevandamine, ehk kaevandajad kontrollivad, kinnitatavad ja salvestatavad antud tehingu plokiahelasse, mis on nähtav kõigile avalikus raamatupidamisregistris (public ledger).

Krüptovaluuta kaevandamine

Kaevandamine toimub automaatselt süsteemi järgi ja saab alguse tarkvara programmi käivitamisest. Kaevandamise käigus tuuakse ringlusesse uusi Bitcoin´e. Antud protsessi eesmärgiks on kinnitada ja salvestada uusi tehinguid kontoraamatusse ning seeläbi krüptovaluuta võrgu ülalhoidmine.

Bitcoin´i kaevandamiseks kasutatakse proof of work ehk töötõendus süsteemi. Kaevandajad peavad lahendama plokiahela lüli moodustamiseks krüptograafilise valemi, mille lahendamine nõuab palju arvutiressurssi. Valemi vastus tõendab, et kõik tehingud, mis antud plokiahelas sisalduvad, on võrgustiku jaoks seaduspärased. Iga uus plokk lisatakse kaevandamise käigus olemasolevasse plokiahelasse. See, kes krüptograafilise probleemi esimesena lahendab ja tehingu kontoraamatusse sisse kannab, saab tasustatud kindla summa krüptovaluutaga. Seega Bitcoin´ide päevavalgele toomine ei ole mitte põhieesmärk, vaid stiimul kaevandajatele. Arvutuse tulemus nn proof of work lisatakse uude plokki, mis tõendab, et kaevandaja kulutas olulisel määral arvutiressurssi.

Uute Bitcoin’ide ringlusesse laskmisega kompenseeritakse kaevandajate panust süsteemi tööshoidmisel. Iga uue ploki moodustamisega paisatakse ringlusesse fikseeritud, kuid ajas kahanev arv Bitcoin´e. Bitcoin´ide loomine toimub tsüklitena, kus igas tsüklis kinnitatakse 210 000 tehinguplokki. Hetkel on võimalik saada iga ploki eest 12,5 Bitcoin’i. Tänasel päeval on Bitcoin´i turukapital ligikaudu 140 miljardit dollarit ja ühe Bitcoin´i väärtus ligikaudu 8000 dollarit (juuni 2019). Kõik tehingud, mis jõuavad ahelasse, loetakse kinnitatuks ehk seeläbi saavad uued omanikud Bitcoin´e hakata kasutama.

Maksmine krüptovaluutaga

Üha rohkem inimesi üle maailma kasutavad Bitcoin´e igapäevaselt, kaupade ja teenuste eest tasumisel. Krüptoraha eest on võimalik maksta nii osades jaemüügikohtades kui ka e-ärides.  Näiteks airBalticust saab lennukipiletite eest tasuda Bitcoin´ides. Samuti võimaldab Microsoft, Amazon, Shopify Stores ja paljud teised suured ettevõtted maksta Bitcoin´ides. Kasutusele on tulnud ka esimene Bitcoin´i-deebetkaart, Xapo. Antud kaart toimib kui tavaline deebetkaart. Peamiseks erinevuseks on see, et näiteks eurode või dollarite asemel seisavad kontol Bitcoin´id. Kaart toimib igalpool, kus on võimalik maksta deebet- või krediitkaardiga. Pärast ostu sooritamist saab kaupleja raha kätte juba kohalikus valuutas, mitte krüptorahas. Seega nüüd restorani sööma minnes, on võimalik prae eest tasuda ka Bitcoin´ides.

Raamatupidamine

Eelnevalt sai mainitud, et Bitcoin täidab maksevahendi funktsiooni ja ja sellega on võimalik tasuda erinevate kaupade ja teenuste eest. Makstes kaupade ja/või teenuste eest Bitcoin´ides eraisikuna, pole probleemi. Kuid ettevõtel lasub kohustus kajastada kõik tehtud tehingud raamatupidamises, seda ka juhul, kui tehingud on tehtud Bitcoin´idega.

Kuigi raamatupidamises ei ole selgeid reegleid, kuidas krüptovaluutat kajastada, siis sellegi poolest tuleb kajastamisel arvestada, et aruande lugejale oleks kogu kajastatud informatsioon arusaadav. Samuti tuleb kajastamisel silmas pidada instrumentide majanduslikku sisu ja seda, et andmeid saaks võrrelda analoogsete instrumentide arvestuspõhimõtetega. Oluline on ka krüptovaluuta kajastamisel see, et välisvaluutas fikseeritud rahalised varad hinnatakse aruandekuupäeval ümber vastavalt kehtivale valuutakursile. Ümberhindlusel tekkinud valuutakursside vahesid kajastatakse kasumiaruandes valuutakursi kasumi/kahjumina.  

Kui ka sinu ettevõte üheks osaks on tehingud krüptovaluutaga ja sa ei ole sina peal antud tehingute kajastamisega raamatupidamises, siis võid julgelt usaldada oma ettevõtte raamatupidamise meie kätte!

Postitatud

Miks on mõistlik investeerida ettevõtte vaba raha?

Igaüks meist on mingil määral kokku puutunud investeerimisega. Jah, võibolla ei ole sa investeerinud oma raha aktsiatesse, võlakirjadesse…, kuid kindlasti oled investeerinud oma aega õpingutesse. Investeerimine üldisemalt on tegevus või protsess, mille käigus pühendatakse aega, raha või ressursse, lootes sellest tulenevalt kasule tulveikus.

Käsitledes ettevõtte alt tehtavaid finantsinvesteeringuid, siis see tähendab  ettevõtte raha paigutamist mitte oma tegevusse, vaid mujale. Finantsinvesteering on seotud teiste ettevõtete ja asutuste väärtpaberite soetamisega ning väärtpaberite ostmisega. Pärast finantsinvesteeringu teostamist omab ettevõte finantsvara. Finantsvaraks on väärtpaberid (nt aktsiad, võlakirjad …), mis tõendavad omaja õigust, s.h ka õigust investeeringutelt teenitud tulule.

Kindlasti oled vähemalt korra elus kuulnud lauset: “Investeerimine võimaldab panna raha sinu eest tööle ka siis, kui sina magad”. Miks on mõistlik investeerida ettevõtte pangakontol seisvat vaba raha? Järgnevalt on välja toodud investeerimise kolm positiivset külge:

  • Investeerimine aitab hoida raha väärtust. 10 000€ sinu pangakontol täna on suurema väärtusega kui tulevikus. Raha väärtus ajaga langeb, 2018. aasta seisuga on inflatsioon Eestis üle 3%-i. Seega, kui pangakontol on vaba raha nt 10 000€, siis selleks, et ka aasta pärast oleks sellel rahasummal sama väärtus, tuleks raha investeerida vähemalt inflatsiooniga võrdse intressimääraga. Nt inflatsioon on 3%, siis 10 000€ tulevikuväärtus ühe aasta pärast on 10 000€ + 3%. Kui aga teate, et saate aasta pärast 10 000€, siis selle summa nüüdisväärtus täna on 10 000€ – 3%. Seega, pangakontol seisev 10 000€ on täna väärtuslikum kui tulevikus.
  • Ettevõtte kasumi suurendamine, läbi intressitulu.
  • Ettevõtte vaba raha investeerimine võimaldab suurendada maksueelset kasumit. Riigile peab kasumi pealt makse maksma alles siis, kui raha võetakse ettevõttest välja. Antud fakt võimaldab investeerida suuremat rahasummat.

Ühel hetkel, olles juba mõnda aega investeerinud, võib tulla päevakorda küsimus, kuidas võtta ettevõttest kasumit välja nii, et maksukoormus oleks võimalikult väike. Finantsinvesteeringutest saadava kasumi väljavõtmisel tuleb arvestada, et seda maksustatakse tulumaksuga. Äriühingu puhul arvutatakse tulumaksu jaotatud netotulust, maksumääraks summa x 20/80.

Alljärgnevalt on välja toodud paar võimalust, kuidas vähendada tulu väljavõtmisel, tulumaksu kohustust:

  • Ettevõtlusega seotud kulude maksmine maksueelse rahaga ehk enne kasumi väljavõtmist. Ettevõtlusega seotud kulude pealt ei pea maksma tulumaksu. Näiteks ettevõte pakub IT teenust, siis enne kasumi väljavõtmist on mõistlik esmalt tasuda kõik IT teenusega seotud kulud (nt koolistused, arvuti, uus programm).
  • Kasumi väljamaksmine dividendidena, majandusaasta aruande alusel.

Samuti ei tohi unustada, et pärast igat ettevõttest tehtavat sisse- või väljamakset tuleb esitada maksu- ja tolliametile tuludeklaratsioon. Kui investeerimis tegevusest peaks tekkima ettevõttele kahjum (nt väärtpaberite väärtuse langus), siis seda deklareeritakse väljamaksena.

Ettevõttel, kes omab suurt portfelli, mis sisaldab erinevaid investeeringuid, on soovituslik leida endale raamatupidamisteenuse pakkuja, kes oleks piisavalt pädev investeeringutega seonduvate tehingute kajastamises raamatupidamises. Ettevõtte alt investeerimine nõuab igakuist kajastamist raamatupidamises, millega käivad kaasas teatud raamatupidamisreeglid. Näiteks tuleb lähtuda finantsinvesteeringute kajastamisel investeeringu tüübist. Tuleb vaadata investeeringu tähtaega, millisel eesmärgil on finantsinvesteering tehtud (nt kauplemise eesmärgil, mille puhul tekib kasu alles pärast edasimüüki) või tegemist on müügivalmis investeeringuga ja palju muud.

Kui ei soovi reaalset raha investeerida aga samas tekkis huvi investeerimismaailma vastu, siis mine külasta Investopedia lehekülge, registeeri kasutajaks ja saad $100 000 virtuaalset mänguraha, millega on võimalik teostada tõetruid finantstehinguid. Investopedia Stock Market Game jäljendab tegelikku toimumist aktsiaturul.