Ettevõtted müüvad oma tooteid ja teenuseid veebipõhiste platvormide kaudu ning füüsilist kauplust ei pea isegi olemas olema. Selleks, et e-kaubanduse ettevõte saaks oma äritegevust tõhusalt juhtida ja see seaduslikult toimida, on raamatupidamine ülioluline. Raamatupidamisel on e-kaubandusele spetsiifilised nõuded, mida ettevõtjad peaksid teadma ja järgima. Mida siis e-kaubanduse raamatupidamisega seoses meeles pidada?

1. Müügitehingute arvestus:

E-kaubanduse ettevõtted peavad hoolikalt jälgima kõiki müügitehinguid, sealhulgas müügikäibe, makseviiside, tagasimaksete ja muude tehingute
andmeid. Oluline on selgelt eristada erinevaid tulusid, näiteks tootemüügist ja teenuste osutamisest saadavat tulu ning kaupade tagastamisest tulenevat tulu.

2. Käibemaksukohustus:

E-kaubandusettevõtted peavad olema teadlikud käibemaksuga seotud nõuetest, eriti kui nad tegutsevad rahvusvaheliselt. Käibemaksu arvestus võib erineda olenevalt sellest, kas müük toimub samas riigis või välisriigis ning kas ettevõte kuulub käibemaksukohustuslaste hulka. “Kauba eksport on nullmääraga maksustatav käive, välja arvatud, kui eksporditakse kaupu, mille käive on KMS § 16 kohaselt maksuvaba (KMS § 15 lg 3 p 1). Nullmääraga maksustatakse peale eksporditava kauba käibe ka kauba eksportimisega seotud teenused, nagu ühendusest väljatoimetatavate kaupade vedu, sellise veo korraldamine ja sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused (KMS § 15 lg 4 p 9).” (Kaupade maksustamine 2021)

3. Inventuurihaldus:

E-kaubanduses on inventuur oluline osa ettevõtte varade eest hoolitsemisel. Õige inventuurihalduse süsteemi loomine ja rakendamine aitab tagada kaupade koguste ja väärtuste täpsuse. Samuti on oluline jälgida toodete tagastusi ja hinnata inventuuri kulumit või kahjumit.

4. Kliendiandmete turvalisus:

E-kaubanduse ettevõtted koguvad ja hoiavad sageli kliendiandmeid, sealhulgas makse- ja isikuandmeid. Raamatupidamisel tuleb tagada klientide
andmete turvalisus vastavalt seaduslikele nõuetele (nt Isikuandmete kaitse seadus).

5. Integreeritud tarkvaralahendused:

E-kaubanduse raamatupidamine võib olla keeruline, eriti kui ettevõttel on suured müügimahud ja mitu müügikanalit. Integreeritud tarkvaralahendused võimaldavad automaatset andmete liikumist müügikanalitest raamatupidamissüsteemi, hõlbustades andmete haldust ja vähendades inimlikke vigu.

6. Maksudeklaratsioonid ja aruandlus:

E-kaubanduse ettevõtted peavad esitama õigeaegselt käibemaksudeklaratsioone ja aruandeid vastavalt kehtivatele seadustele. Oluline on jälgida tähtaegu ning koostada ja esitada korrektselt täidetud deklaratsioone, et vältida võimalikke trahve ja maksuprobleeme, mis rikuksid ettevõtte mainet ning vähendaksid klientides usaldust.

E-kaubanduse ettevõtete raamatupidamine nõuab erilist tähelepanu ja teadmisi. Müügitehingute arvestus, käibemaksukohustused, inventuurihaldus, kliendiandmete turvalisus, integreeritud tarkvaralahendused ning maksudeklaratsioonide ja aruandluse jälgimine on vaid mõned olulised aspektid, mida e-kaubanduse ettevõtjad peaksid raamatupidamises arvesse võtma. Õige raamatupidamispraktika järgimine aitab tagada ettevõtte finantsnõuete täitmise, maksude korrektsuse ja üldise usaldusväärsuse.

Kui soovid kindel olla, et Sinu ettevõtte raamatupidamine vastab kõigile nõuetele ja on õigeaegselt tehtud, siis oleme Sinu jaoks olemas.