Igaüks meist on mingil määral kokku puutunud investeerimisega. Jah, võibolla ei ole sa investeerinud oma raha aktsiatesse, võlakirjadesse…, kuid kindlasti oled investeerinud oma aega õpingutesse. Investeerimine üldisemalt on tegevus või protsess, mille käigus pühendatakse aega, raha või ressursse, lootes sellest tulenevalt kasule tulveikus.

Käsitledes ettevõtte alt tehtavaid finantsinvesteeringuid, siis see tähendab  ettevõtte raha paigutamist mitte oma tegevusse, vaid mujale. Finantsinvesteering on seotud teiste ettevõtete ja asutuste väärtpaberite soetamisega ning väärtpaberite ostmisega. Pärast finantsinvesteeringu teostamist omab ettevõte finantsvara. Finantsvaraks on väärtpaberid (nt aktsiad, võlakirjad …), mis tõendavad omaja õigust, s.h ka õigust investeeringutelt teenitud tulule.

Kindlasti oled vähemalt korra elus kuulnud lauset: “Investeerimine võimaldab panna raha sinu eest tööle ka siis, kui sina magad”. Miks on mõistlik investeerida ettevõtte pangakontol seisvat vaba raha? Järgnevalt on välja toodud investeerimise kolm positiivset külge:

  • Investeerimine aitab hoida raha väärtust. 10 000€ sinu pangakontol täna on suurema väärtusega kui tulevikus. Raha väärtus ajaga langeb, 2018. aasta seisuga on inflatsioon Eestis üle 3%-i. Seega, kui pangakontol on vaba raha nt 10 000€, siis selleks, et ka aasta pärast oleks sellel rahasummal sama väärtus, tuleks raha investeerida vähemalt inflatsiooniga võrdse intressimääraga. Nt inflatsioon on 3%, siis 10 000€ tulevikuväärtus ühe aasta pärast on 10 000€ + 3%. Kui aga teate, et saate aasta pärast 10 000€, siis selle summa nüüdisväärtus täna on 10 000€ – 3%. Seega, pangakontol seisev 10 000€ on täna väärtuslikum kui tulevikus.
  • Ettevõtte kasumi suurendamine, läbi intressitulu.
  • Ettevõtte vaba raha investeerimine võimaldab suurendada maksueelset kasumit. Riigile peab kasumi pealt makse maksma alles siis, kui raha võetakse ettevõttest välja. Antud fakt võimaldab investeerida suuremat rahasummat.

Ühel hetkel, olles juba mõnda aega investeerinud, võib tulla päevakorda küsimus, kuidas võtta ettevõttest kasumit välja nii, et maksukoormus oleks võimalikult väike. Finantsinvesteeringutest saadava kasumi väljavõtmisel tuleb arvestada, et seda maksustatakse tulumaksuga. Äriühingu puhul arvutatakse tulumaksu jaotatud netotulust, maksumääraks summa x 20/80.

Alljärgnevalt on välja toodud paar võimalust, kuidas vähendada tulu väljavõtmisel, tulumaksu kohustust:

  • Ettevõtlusega seotud kulude maksmine maksueelse rahaga ehk enne kasumi väljavõtmist. Ettevõtlusega seotud kulude pealt ei pea maksma tulumaksu. Näiteks ettevõte pakub IT teenust, siis enne kasumi väljavõtmist on mõistlik esmalt tasuda kõik IT teenusega seotud kulud (nt koolistused, arvuti, uus programm).
  • Kasumi väljamaksmine dividendidena, majandusaasta aruande alusel.

Samuti ei tohi unustada, et pärast igat ettevõttest tehtavat sisse- või väljamakset tuleb esitada maksu- ja tolliametile tuludeklaratsioon. Kui investeerimis tegevusest peaks tekkima ettevõttele kahjum (nt väärtpaberite väärtuse langus), siis seda deklareeritakse väljamaksena.

Ettevõttel, kes omab suurt portfelli, mis sisaldab erinevaid investeeringuid, on soovituslik leida endale raamatupidamisteenuse pakkuja, kes oleks piisavalt pädev investeeringutega seonduvate tehingute kajastamises raamatupidamises. Ettevõtte alt investeerimine nõuab igakuist kajastamist raamatupidamises, millega käivad kaasas teatud raamatupidamisreeglid. Näiteks tuleb lähtuda finantsinvesteeringute kajastamisel investeeringu tüübist. Tuleb vaadata investeeringu tähtaega, millisel eesmärgil on finantsinvesteering tehtud (nt kauplemise eesmärgil, mille puhul tekib kasu alles pärast edasimüüki) või tegemist on müügivalmis investeeringuga ja palju muud.

Kui ei soovi reaalset raha investeerida aga samas tekkis huvi investeerimismaailma vastu, siis mine külasta Investopedia lehekülge, registeeri kasutajaks ja saad $100 000 virtuaalset mänguraha, millega on võimalik teostada tõetruid finantstehinguid. Investopedia Stock Market Game jäljendab tegelikku toimumist aktsiaturul.