Majandusaasta aruanne

Ettevõtte majandusaasta aruande koostamine


Majandusaasta aruande koostamine

Iga Eestis tegutsev ettevõte peab äriregistrile esitama raamatupidamise majandusaasta aruande kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Kui ettevõtte uus majandusaasta algab seisuga 1. jaanuar ja lõpeb 31. detsember, siis hiljemalt järgmise kalendriaasta 30. juuniks esitatakse eelmise kalendriaasta 12 kuu kohta majandusaasta aruanne. Majandusaasta aruande võib esitada maksimaalselt 18 kalendrikuu kohta, kui ettevõtte asutamisest ei ole möödunud rohkem kui 18 kuud.

Majandusaasta aruande eesmärk on anda tõest informatsiooni ettevõtte käekäigu kohta. Seda võib käsitleda kui ettevõtte mainekujundajat, mis annab soovijatele vajalikku teavet otsuste langetamiseks. Näiteks kui keegi soovib Teie ettevõttega alustada koostööd, siis on tal võimalik ettevõtjaportaalist osta  huviorbiidis oleva ettevõtte aastaaruannet, et tutvuda ettevõtte käekäiguga.

Majandusaasta aruanne mikro- ja väikeettevõtetele

Võrreldes keskmise- ja suurettevõtetega on mikro- ja väikeettevõtte aastaaruande koostamine mõnevõrra lihtsam. Nimelt esitama ei pea tegevusaruannet, rahavoogude aruannet ning omakapitali muudatuste aruannet Alljärgnevalt on näide:

Mikroettevõtte majanduaasta aruanne

 • Varad kokku kuni 175 000€
 • Müügitulu ehk käive aruandeaastal 50 000€
 • Kohustused ei ole suuremad kui omakapital
 • Osaühingul võib olla üks osanik, kes on samal ajal ka juhatuse liige
 • Vaja esitada: bilanss, kasumiaruanne ning kuni kolm lisa

Väikeettevõtte majandusaasta aruanne

 • Varad kokku 4 000 000€
 • Müügitulu ehk käive aruandeaastal 8 000 000€
 • Töötajate keskmine arv aruandeaastal mitte üle 50 inimese
 • Vaja esitada: bilanss, kasumiaruanne, tegevusaruanne ning kuni üheksa lisa

Kui olete juba Five Raamatupidamise klient, siis kogu aruande koostamise protsess on mõnevõrra kiirem, kuna raamatupidaja on eelnevalt kursis ettevõtte käekäiguga. Ettevõtted, kes ei ole veel meie püsikliendid, ei pea muretsema. Teie majandusaasta aruanne ei jää koostamata! Pakume võimalust tellida ka ainult majandusaasta aruande koostamist.

parallax background

Majandusaasta aruande koostamise hinnakiri

Kuidas näeb välja majandusaasta aruande koostamise protsess:

 1. Esmalt on vaja kõiki eelmise aasta raamatupidamisdokumente ja andmeid.
 2. Töö algab pearaamatu saldode kontrollimisega.
 3. Müügi- ja ostureskontro kontrollimine. Selle etapi eesmärk on kontrollida, et tasumata/laekumata arvete saldod klapivad tarnijate/hankijate saldodega. Kontrolli teostamiseks saadame välja saldovõrdlusteateid ettevõtte tarnijatele/hankijatele. Saldosi võrreldakse aastalõpu seisuga. Saldovõrdlus tuleb läbi viia ka maksuametiga.
 4. Seejärel võtame ette bilansi ja kasumiaruande ning kontrollime kõik sealolevad andmed üle.
 5. Kui kõik andmed on kontrollitud (pangasaldod, maksuameti saldod, tarnijate/hankijate saldod, põhivaraga seotud andmed, laoinventuurid, töötajatega seotud andmed jne, siis raamatupidaja poolt on kõik etapid tehtud.
 6. Saades juhatusepoolse nõusoleku, koostame ja esitame aastaaruande rik.ee keskkonnas.
 7. Pärast aruande sisestamist rik.ee keskkonda, peavad juhatuse liikmed lisama tegevusaruande (vajadusel) ja kasumijaotuse (kahjumi katmise) ettepaneku.
 8. Kui kõik eelmainitud sammud on tehtud, siis tuleb aastaarunne juhatuse poolt allkirjastada ja ära esitada.

NB! Majandusaasta aruanne valmib raamatupidaja ja ettevõtte juhatuse ühisel koostööl.  

Leiame koostöövõimaluse ja täidame Teie ettevõtte eesmärke!​

Kontaktid

Telefon: +372 614 1470

Mobiil: +372 5340 5238

Email: info@five.ee

Aadress

Mustamäe tee 54, 10621, Tallinn

E-R: 09:00 - 17:00

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ettevõtte