Majandusaasta aruanne

Iga Eestis tegutsev ettevõte peab äriregistrile esitama raamatupidamise aastaaruande, kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Kui ettevõtte uus majandusaasta algab seisuga 1. jaanuar, siis hiljemalt 30.06.2020, esitatakse 2019. aasta majanduaasta aruande.

Majandusaasta aruande eesmärk on anda tõest informatsiooni ettevõtte käekäigu kohta, Seda võib käsitleda kui ettevõtte mainekujundajat, mis annab soovijatele vajalikku teavet, otsuste langetamiseks. Näiteks kui keegi soovib Tere ettevõttega alustada koostööd, siis on tal võimalik ettevõtjaportaalist osta, huvihorpiidis oleva ettevõtte aastaaruannet, et tutvuda ettevõtte käekäiguga.

Mikro- ja väikeettevõte aruande koostamine

Võrreldes keskmise- ja suurettevõtetega on mikro- ja väikeettevõtte aastaaruande koostamine mõnevõrra lihtsam. Nimelt esitama ei pea tegevusaruannet, rahavoogude aruannet ning omakapitali muudatuste aruannet Alljärgnevalt on näide:

Mikroettevõte

Väikeettevõte

Varad kokku kuni 175 000€

Varad kokku 4 000 000€

Müügitulu ehk käive aruandeaastal 

50 000€

Müügitulu ehk käive aruandeaastal 

8 000 000€

Kohustused ei ole suuremad kui omakapital

Töötajate keskmine arv aruandeaastal mitte üle 50 inimese

Osaühingul võib olla üks osanik, kes on samal ajal ka juhatuse liige

Vaja esitada: bilanss, kasumiaruanne ning kuni kolm lisa

Vaja esitada: bilanss, kasumiaruanne, tegevusaruanne ning kuni
üheksa lisa

Kui olete juba Finance Management OÜ klient, siis kogu aruande koostamis protsess on mõnevõrra kiirem, kuna raamatupidaja on eelnevalt kursis ettevõtte käekäiguga. Ettevõtted, kes ei ole veel meie kliendid, ei pea muretsema. Teie majandusaasta aruanne ei jää koostamata! Pakume võimalust tellida ka ainult majandusaasta aruande koostamine. Vaata hinnakirja

TELLI MAJANDUSAASTA ARUANNE

Kuidas näeb välja majandusaasta aruande koostamise protsess:

 1. Esmalt on vaja kõiki eelmise aasta raamatupidamisdokumente ja andmeid.
 2. Töö hakkab enamasti piht pearaamatu saldode kontrollimisega.
 3. Müügi- ja ostureskontro kontrollimine. Selle etapi eesmärk on kontrollida, et tasumata/laekumata arvete saldod klapivad tarnijate/hankijate saldodega. Kontrolli teostamiseks saadame välja saldovõrdlus teateid ettevõtte tarnijatele/hankijatele. Saldosi võrreldakse aastalõpu seisuga. Saldovõrdlus tuleb läbi viia ka maksuametiga.
 4. Seejärel võtame ette bilansi ja kasumiaruande ning kontrollime kõik sealolevad andmed üle.
 5. Kui kõik andmed on kontrollitud (pangasaldod, maksuameti saldod, tarnijate/hankijate saldod, põhivaraga seotud andmed, töötajatega seotud andmed jne., siis raamatupidaja poolt on just kui kõik etapid tehtud.
 6. Saades juhatuse poolse nõusoleku, koostame ja esitame aastaaruande rik.ee keskkonnas.
 7. Pärast aruande sisestamist rik.ee keskkonda, peavad juhatuse liikmed lisama tegevusarande (vajadusel) ja kasumijaotus (kahjumi katmis) ettepaneku.
 8. Kui kõik eelmainitud sammud on tehtud, siis tuleb aastaarunne juhatuse poolt allkirjastada ja ära esitada.

NB! Majandusaasta aruanne valmib raamatupidaja ja ettevõtte juhatuse ühisel koostööl.  

Kuidas Five raamatupidamine saab aidata?

Meie meeskonda kuuluvad pika tööstaažiga ja kogenud raamatupidajad, kes oskavad teid vajadusel aidata erinevates küsimustes. Meie klientideks on nii mikro, -väikeettevõtete kui ka keskmised- ja suureteevõtted, mistõttu pea 20. aasta jooksul oleme koostanud üle 2000 majandusaasta aruande!

Mida on kliendid öelnud

Meie eelised:

 • Oleme koostanud üle 2000 majandusaasta aruande

  Oleme koostanud majandusaasta aruandeid väga erinevatele ettevõtetele ja valdkondadele

 • Professionaalsed kogemustega raamatupidajad

  Raamatupidajad on suurte kogemuste ja oskustega

 • Pangad ja teised krediidiasutused jäävad rahule meie koostatud aruannetega

  Aitame analüüsida aastaaruannet ja teeme ettepanekuid tulemuste parandamiseks

 • Mõtleme lähtuvalt teie ärist kaasa

  Aitame analüüsida aastaaruannet ja teeme ettepanekuid tulemuste parandamiseks

 • 20. aastat kogemust turul

  Koostanud üle 2000 majandusaata aruande

Küsi pakkumist või lepi kokku kohtumine!

Telefon: +372 614 1470
Mobiil: +372 5340 5238
Email: info@five.ee
Mustamäe tee 62, 12916, Tallinn
E-R: 09:00 - 17:00

FIVE RAAMATUPIDAMINE OÜ

Tegutseme raamatupidamise ning finantsanalüüsi alal aastast 2000. Tänasel päeval usaldab meid enam kui 120 äriühingut, mis lubab meil kuuluda Eesti finantsturu olulisemate tegijate hulka

KONTAKT