Eestis tegutseval raamatupidamiskohustuslasel lasub kohustus korraldada ettevõtte raamatupidamist. Raamatupidamise eesmärgiks on anda ülevaade ettevõtte finantsseisundist, finantstulemustest ja rahavoogudest. Aina kasvav konkurents, nõuab ettevõtetelt järjest kiiremat informatsiooni kättesaamist ja töötlemist. Ettevõtte finantsandmete kiireks töötlemiseks ja kättesaamiseks kasutatakse peamiselt raamatupidamistarkvara, võimaldades pakkuda paberivaba raamatupidamist reaalajas. Tarkvara ise aga kogu tööd ära ei tee ja siinkohal tuleb appi raamatupidaja.

Raamatupidaja on tähtsal kohal. Paljud ettevõtjad arvavad, et hallates finantsandmeid ise, säästetakse raha. Tegelikult, usaldades raamatupidamine oma ala professionaalile, säästetakse lisaks rahale ka aega, saades keskenduda klientidele, ettevõtte juhtimisele ja kasvule.

Kuidas raamatupidaja palkamine säästab ettevõtte raha? Raamatupidaja hoiab ettevõtte finantsandmed korras, võimaldades jälgida raha liikumist igal ajahetkel ning aidades:

 • välja selgitada kõige kasumlikum äriinvesteering;
 • näha turundusstrateegiad, mis annavad parima investeeringu tasuvuse;
 • leida suundumusi kasumi teenimiseks;
 • vähendada kulukaid vigu, mis on tavalised tekkima, kui raamatupidamist ei tee selle ala spetsialist;
 • leida valdkond, kus oleks võimalik vähendada kulusid;
 • näha kõige väärtuslikumaid kliente.

Ettevõtte finantsandmete korrashoidmine tähendab kursis olemist erinevate seadustega. Kas olete kursis, et Eestis kehtib käibemaksu puhul puhas ehk netoarvestus- realisatsioonil laekunud maksust lahutatakse sisseostudelt tasutud maks kogu ulatuses ning maksusummad võetakse kohe eraldi arvele või sellega, et käibemaksu objektiks on:

 • käive (ettevõttest läbi käinud raha hulk), mille tekkimise koht on Eesti;
 • kauba import (v.a. maksuvaba import);
 • teenuse osutamine, mille käibe tekkimise koht ei ole Eesti (va maksuvaba käive);
 • maksuvaba käive, mida on vastavalt seaduses toodud võimalusele maksustatud (näiteks kinnisasjad);
 • ühendusesisene kauba soetamine (v.a. maksuvaba ühendusesisene soetus).

Ettevõte, kelle käive on alla 40 000 euro, ei pea olema käibemaksukohuslane (KMS)

Ettevõtetel, kelle maksustatav käive kalendriaasta algusest ületab 40 000 eurot, on kohustus registeerida käibemaksukohustlaseks, 3 tööpäeva jooksul. Käibemaksu üldmäär Eestis on 20%. Esineb ka käibemaksu määra 9% (nt majutusteenused, raamatute müük), 0% (enamasti eksporditava kauba puhul või teenuste, mis osutatakse väljapool Eestit) ja käibemaksuvabad teenused (postiteenus, tervisehoiu-, kindlustus- ja sotsiaalteenused).

Millal ja millistelt teenustelt/toodetelt aga maksta tulumaksu ja millistelt mitte? Esineb mitmeid erinevaid kulusid, mille pealt ei pea maksma tulumaksu (TuMS) (nt raamatupidamisteenus, juristi teenus, sülearvuti ja palju muud). Samuti on oluline teada, et Eestis maksavad äriühingud tulumaksu kasumilt, mitte selle teenimisel ehk alles siis kui kasumit jaotatakse dividendidena või mõnes muus vormis. Kui aga kasumit ei jaotata vaid näiteks investeeritakse edasi, siis maksukohustust ei teki. Lisaks kasumi jaotamisel maksustatakse ka kaudne kasumi jaotamine (nt kingitused, annetused ning kulud, mis ei ole seotud ettevõtlusega). Tulumaksumäär Eestis on 20%.

Need on vähesed näited sellest, millega tuleb ettevõtte raamatupidamist tehes kursis olla. Professionaalne raamatupidaja on ettevõtja usaldusväärne ärinõustaja, andes ajakohast informatsiooni uutest maksu eeskirjadest ja aidades välja selgitada ettevõtte maksukohustus. Lisaks võib raamatupidaja pakkuda ekspertarvamust, kuidas maksimeerida kasumit ja minimeerida kulusid. Kulude kokkuhoidu korras raamatupidamise ja õigeaegselt esitatud maksude pealt ei tohiks alahinnata. Ettevõttetele, kes ei maksa oma makse õigeaegselt määratakse maksu- ja tolliameti poolt sunniraha. Maksude mitteesitamine võib endaga kaasa tuua sundtäitmise.

Teha raamatupidamist ise või osta teenust sisse?

Paljud ettevõtjad seisavad silmitsi otsusega, kas palgata raamatupidaja või korraldada ettevõtte raamatupidamist ise. Tihti üheks otsustamise teguriks on raamatupidaja maksumus. Pikemas perspektiivis aga raamatupidaja poolt pakutava teenuse maksumus ei oma suurt tähtsust, kuna ettevõtte raamatupidamise usaldamine oma ala professionaalile, tagab kindlustunde, et enne aastaaruande esitamise tähtaega ei pea palkama inimest, kes hakkaks otsima ja parandama aasta jooksul tehtud raamatupidamise vigu. Raamatupidamise korrashoid on iga ettevõtja kohustus ja ettevõtte raamatupidamise korrashoid algusest peale on tihti odavam, kui aasta jooksul tehtud vigade otsimine ja parandamine. Seega lisaks südamerahule toob raamatupidaja kaasa ka suurema tulu, kui raamatupidamist oleks teinud inimene, kelle igapäevatööke ei ole ettevõtete raamatupidamise korrashoid ja erinevate raamatupidamisega seotud seaduste ning eeskirjade tundmine. Suur plus on ka asjaolu, et aega, mis ei kulu enam ettevõtte raamatupidamisele, saab investeerida tootele/teenusele, mis on oluline ettevõtte ärimudelile.

Ettevõte Five Raamatupidamine pakub paberivaba finantsteenust reaalajas, keskendudes alati kliendi vajadustele. Five Raamatupidamise näol on tegemist ettevõttega, kes omab pea 20 aasta pikkus kogemust finantsvallas ja suurte teadmiste ning kogemuste pagasiga meeskonda.