Kasulik info

Raamatupidamistarkvara

Five raamatupidamisbüroo kasutab oma igapäevatöös raamatupidamistarkvara Standard Books  ERP, kus on olemas ligi 30 moodult, mis toetavad ettevõtte igapäevast äritegevust. Palgaarvestuseks kasutame põhiliselt Merit Palk programmi. Vastavalt tellija soovile on kasutuses ka Directo, Erply, Merit Aktiva ja palju teised rakendused. Dokumentide digiteerimiseks ja e-arvete saatmiseks-vastuvõtmiseks on kasutuses Finbite, Costpocket, Envoice rakendused

Raamatupidamistarkvara on arvutitarkvara, mida kasutatakse ettevõtte majandustehingute kajastamiseks ja kontode haldamiseks, salvestades ja töödeldes finantsinformatsiooni. 

Valides ettevõtte raamatpidamise teenuse pakkujaks Five raamatupidamisbüroo, kohandatakse raamatupidamistarkvara Standard Books vastavalt Teie ettevõtte vajadustele. 

Juurdepääs luuakse tarkvarale, neile ettevõttega seotud isikutele, kes seda vajavad.

Palgaarvestus

Lojaalsed ja hästi tasustatud töötajad on iga eduka ettevõtte suurim kapital. Palk on tööandja, töötaja ja riigi puutepunkt, mille puhul tuleb arvestada kõigi osapoolte nõudmiste ja soovidega. Kuna palgaarvestuses põimub palju erinevaid seadusi, on siin vaja ülimat täpsust õigusnormide järgimisel ja korrektsel rakendamisel.

Töötaja personaliarvestus peab arvesse võtma erinevaid tasusid ja muutuvad maksumäärasid ning seda sageli iga töötaja puhul individuaalselt.

Maksustamine on isikustatud ehk erinevate töötajate teenitud tasu maksustatakse sageli erinevalt. Arvestama peab:

 • töötaja saab töötasu ühelt või mitmelt tööandjalt – sellest sõltub maksuvaba tulu suurus;
 • miinimumpalgaga töötaja puhul suureneb töötasu alammäär;
 • kogumispensioni paketid ja tasu määrad on individuaalsed;pensioniealise töötaja tasu maksustamine erineb tavatöötaja arvestusest.

Kui ettevõtte käivet maksustatakse tekkepõhiselt, siis palkasid arvestatakse kassapõhiselt ehk väljamakse aja järgi. Selline maksustamine nõuab üheaegselt kahte erinevat arvestust:

 • tekkepõhist arvestust, et palga- ja maksukulud saaksid finantsaruannetes kajastatud õiges perioodis; 
 • igakuist kassapõhist arvestust, maksude arvestamiseks ja deklareerimiseks.

Maksud tuleb detailselt deklareerida, sh eraldi iga töötaja lõikes ning töötajale tasutud töötasu liigipõhiselt.

Töötajad puhkavad, haigestuvad, teevad ületunde, võtavad õppepuhkust jms erinevatel aegadel, mistõttu peab iga töötaja palk olema väga individuaalne ja korrektne, arvestades erinevaid puhkusearvestuse aspekte erineval ajal. Five raamatupidamisbüroo kogenud raamatupidajad suudavad hoida kätt pulsil ka kõige keerulisema arvestuse korral, tagades, et makstav palk oleks õiglaselt ja õigel ajal tasutud. 

E-arved

FIVE raamatupidamine pakub e-arvete vastuvõtu- ja väljasaatmisteenust tasuta.

Jah, e-arveid saab saata ka otse panka, nii et klient saaks arve mõne hiireklikiga internetipangas tasuda. Pank koostab e-arve alusel eeltäidetud maksekorralduse, mida maksja saab muuta ja kinnitada maksmiseks. E-arve alusel saab maksja anda pangale ka e-arve püsimaksekorralduse, mille alusel tasub pank edaspidi e-arved automaatselt.

Panga kaudu edastatav e-arve sisaldab kõiki arve kohustuslikke rekvisiite ja vastab Eesti e-arve standardile. 

Kui raamatupidamisteenuseid osutavalt firmalt on tellitud ka maksekorralduste panka ülespanemine, siis e-arvete panka tellimine annab võimaluse sellest loobuda ehk on võimalik raamatupidamisteenuste arvelt pisut kokku hoida.

Raamatupidamise sisseseadmiseks ja ülevõtmiseks vajalikud dokumendid

 • asutamisdokumendid,asutamise kuludokumendid, kapitali sissemakse dokumendid;
 • raamatupidamise siseeskirjad (kui on olemas);
 • kõik ostu- ja müügiarved (ka sularaha ostud);
 • panga väljavõtted;
 • töötasu arvestus;
 • põhivara arvestus;
 • krediitkaardi väljavõte.
 • raamatupidamise siseeeskirjad;
 • relmise majandusaasta aastaaruanne (kui auditeeritav, siis ka audiitori otsus);
 • maksuameti väljavõte;
 • eelmise majandusaasta lõpu seisuga: kontode saldod; laekumata müügiarvete nimekiri; tasumata ostuarvete nimekiri;
 • ülendmise kuupäeva seisuga: vahebilanss; laekumata müügiarvete nimekiri; tasumata ostuarvete nimekiri;
 • majandusaasta algusest üleandmise kuupäevani perioodi kohta:; kasumiaruanne; kontode käibeandmik; personali-, palga- ja puhkusereservi arvestus; põhivara nimekiri koos amortisatsiooniarvest.

Hea teada...

Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni (TSD) esitamine maksuametile on iga kuu 10ndal kuupäeval.

Käibemaksudeklaratsiooni (KMD) esitamine maksuametile on iga kuu 20ndal kuupäeval

Majandusaasta aruanne tuleb esitada äriregistrile hiljemalt 30.juuniks.

Deklareeritakse ja maksustatakse välja makstud, mitte arvestatud palk

Aruandvale isikule võib avanssi maksta maksimaalselt 50% selles kuus – sotsiaalmaksuga maksustatavast summast, vastasel korral tuleb maksta tulumaksu.

Jah, igakuine sõidupäeviku pidamine on kohustuslik, kui deklareeritakse erisoodustust.

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist või lepi kokku kohtumine!

Telefon: +372 614 1470
Mobiil: +372 5340 5238
Email: info@five.ee
Mustamäe tee 54, 10621, Tallinn
E-R: 09:00 - 17:00