Alates 2018. aasta jaanuarist jõustunud uus maksuvaba tulu arvestamise süsteem on pakkunud palju kõneainet. Riigi poolne soovitus on prognoosida kogu aastane tulu, mille põhjal esitada avaldus tulumaksuvabastuse kohta.  Kas aastast tulu on aga võimalik reaalselt ette planeerida? Aasta jooksul võib ette tulla erinevaid tulusi, mis võib aastase tulu suurust oluliselt muuta, võrreldes aasta algul prognoositud tuluga. Näiteks mina kui palgatööline elan igapäev lootuses, et ühel päikselisel päeval antakse teada, et välja on ilmunud rikas sugulane Kanadast,  kes on mulle pärandanud osa oma varast (või siis kõik). Samuti elan lootuses, et ühel tavalisel esmaspäeval teatab ülemus, et saan preemiat. Pärandus või preemia tõenäoliselt muudavad aga minu aastatulu suurust oluliselt ja võib tekkida olukord, kus aasta algul pean riigile raha tagastama. Õnneks üks minu unistustest aastatulu suurust maksuvaba tulu arvestamisel ei mõjuta, nimelt Bingo lotoga võitmine, millele panustan samuti peaaegu igal kolmapäeval. Jah, oleme ausad, kui reaalselt päriks suure päranduse, siis ei oleks kahju aasta algul riigile tulumaksu tagastada. Kui aga minna tõsisemalt teema juurde, siis mida üldse arvata aastase tulu hulka. NB! Aastatulu hulka arvestatakse tulumaksuga maksustatav tulu (sh välismaalt saadud tulu).

Esmalt tuletame meelde maksuvabastuse kolm gruppi:

  1. Aastatuluga kuni 14 400€ (1200€ kuus), maksuvaba tulu 6000€ aastas.
  2. Aastatuluga 14 400€-lt 25 200€-ni (1200-2100€ kuus), maksuvaba tulu vastavalt valemile 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400).
  3. Aastatuluga üle 25 200€ (üle 2100€ kuus), maksuvaba tulu 0€.

NB! Maksuvaba tulu saab rakendada inimese avalduse alusel ainult üks tulumaksu kinnipidaja (nt tööandja, Sotsiaalkindlustusamet), v.a. töötava pensionäri puhul, kes saab vajadusel esitada kaks tulumaksuvabastuse avaldust. Avalduses tuleb näidata, millises summas arvestatakse maksuvaba tulu. Näiteks kui brutotöötasu on 1300€ kuus, siis maksimaalselt saab arvestada maksuvaba tulu 444€-t kuus. Tulumaksu kinnipidaja saab maksuvaba tulu rakendada kuupõhiselt.

Kui sotsiaalkindlustusamet maksab sulle teatuid hüvitisi, siis kontrolli järgi, kas sulle makstavat hüvitist maksustatakse tulumaksuga või ei maksustata.

Aastatulu hulka aga ei arvata:

  • maksuvabad toetused, hüvitised;
  • maksuvabad stipendiumid;
  • maksuvabad tulud seoses vara müügiga;
  • erisoodustused, mida maksustatakse tööandja tasemel jt.

Järgnevalt vaatame lähemalt, kuidas puhkusetasu väljavõtmine mõjutab maksuvaba tulu rakendamist kuupõhiselt ehk kui tulumaksu kinnipidajale rakendatakse maksuvaba tulu kuupõhiselt. (Seda, millal makstakse, kui palju päevi on ette nähtud ja kuidas on puhkus tasustatud, loe  aga eelmisest blogipostitusest)

Puhkusetasu makstakse tavaliselt välja, kas puhkusele jäämisele eelneval päeval või koos järgmise kuu töötasuga. Juhul, kui töötaja saab täispalga ja puhkusetasu samal kuul, siis olenevalt palga ja puhkusetasu suurusest võib tekkida olukord, kus ühel kuul maksuvabastus väheneb ja järgmisel kuul suureneb. Seega on kuude lõikes muutuva sissetuleku korral oluline hinnata maksuvaba tulu oma aastasest sissetulekust lähtuvalt ning esitada vastavalt aastatulule maksuvaba tulu avaldus konkreetses summas. Kui seda ei ole aga tehtud, siis vaata alljärgnevatest näidetest, kuidas puhkusetasu ettevõtmine võib viia olukorrani, kus tuludeklaratsiooni alusel tuleb riigile tulumaksu tagastama või riik peab hoopis sulle tulumaksu tagastama.

Näide 1. Jussi palk on 1100€ (bruto) kuus ja talle kohaldatakse igakuiselt maksuvaba tulu 500€-t. Juss võtab oktoobris kaks nädalat puhkust ja soovib saada puhkusetasu ette. Seega oktoobris on Jussi sissetulek 1650€-t. Sellise summa korra ei saa tööandja enam Jussile kohaldada maksuvaba tulu 500€-t, vaid hoopis 250€-t. Vaata allolevalt jooniselt.

Kui Juss ei oleks puhkusetasu ette võtnud, vaid koos järgmise kuu palgaga, siis oleks saanud arvestada iga kuu maksuvaba tulu 500€-t. Kuna aga Jussi aastane sissetulek on 13200€-t (bruto) ehk alla 14400€ (bruto), siis on tal aastas õigus maksuvabale tulule summas 6000€-t. Kuna aasta lõpuks on ta saanud maksuvabana kasutada (11 x 500)+250= 5750€-t, siis Juss saab enammakstud tulumaksu tagasi, järgmisel aastal esitatava tuludeklaratsiooni alusel, kus tuleb see arvesse võtta. Juss saab riigilt tagasi (6000 – 5750) x 20% = 50€-t.

Näide 2. Mari igakuine töötasu on 1900€-t kuus (bruto) ja talle kohaldatakse igakuiselt maksuvaba tulu 111€-t. Mari võtab oktoobris kaks nädalat puhkust ja soovib saada puhkusetasu ette. Seega oktoobris on Mari sissetulek 2850€-t. Sellise summa korral ei saa tööandja enam Marile kohaldada maksuvaba tulu 111€-t, vaid hoopis 0€-t. Novembris on Mari sissetulek aga 950€-t, millest arvestab tööandja maksuvaba tulu 500€-t, kui ta ei ole teinud avaldust kindlas summas maksuvaba tulu kasutada. Vaata allolevalt jooniselt.

 

Mari sai kokku aastas maksuvaba tulu kasutada summas, (111 x 10) + 0 + 500 = 1610€-t. Kuna Mari aastane sissetulek oli kokku 22800€-t, siis oli tal õigus aasta jooksul kasutada maksuvaba tulu summas 1333€-t. Seega peab Mari järgmine aasta tuludeklaratsiooni alusel riigile tagastama (1610 – 1333) x 20% = 55,40€-t.

Maksuvaba tulu arvestatakse kuupõhiselt, kuid ümberarvestus tehakse tuludeklaratsioonis aastapõhiselt. Kõik arvestamata jäänud või rohkem maha arvestatud maksuvaba tulu summad võetakse ümberarvestusel arvesse. Tutvu e-maksuametis/e-tollis deklaratsiooni eeltäidetud andmetega,et näha, kas sina pead tuludeklaratsiooni alusel riigile raha tagastama või saad hoopis ise enammakstud tulumaksu tagasi.

Kui aga tunned, et töötajate palkade, puhkusetasude ja teiste tasude arvestamine ei ole sinu pärusmaa, siis võta julgelt ühendust meie pädevate raamatupidajatega, kes lisaks palkade arvestamisele saavad sulle olla kasulikud kogu ettevõtte raamatupidamises. #raamatupidamisteenus #five.ee #palgaarvestus