Hinnakiri

kehtiv alates 1.05.2020 SOOMEPAKETT TAVAPAKETT LIHTPAKETT DIGIPAKETT
Kannete arv kuus kuutasu kuutasu kuutasu kuutasu
0 - 5 100 40 25 60
5 - 20 125 58 40 60
20 - 50 175 94 70 60
50 - 100 223 128 120 100
100 - 150 333 207 170 150
150 - 200 450 290 220 200
200 - 250 545 358 270 250
250 - 300 657 438 320 300
300 - 400 768 517 420 400
400 - 500 991 676 520 500
500 - 600 1 214 835 620 600
600 - 800 1 436 995 820 800
800 - 1000 1 882 1 313 1 020 1 000
1000 < kokkuleppel kokkuleppel kokkuleppel kokkuleppel
Algdokumentide töötlemine ja majandustehingute konteerimine
Pearaamatu koostamine ja väljastamine kuu lõikes
Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine
Sularaha liikumise arvestus tk 1 1
Laenude ja liisingute arvestus tund 35 35
Põhivara arvestus tk 1 1
Ostu- ja müügiaruannete koostamine ning väljastamine kuu lõikes; tk 7 7
Finantsaruannete koostamine ja väljastamine kuu lõikes; tk 7 7
Kasumiaruande koostamine ja väljastamine kuu lõikes; tk 7 7
Bilansi koostamine ja väljastamine kuu lõikes; tk 7 7
Pearaamatu väljavõte; tk 7 7
Päevaraamatu väljavõte; tk 7 7
Rahavooaruanne; tk 7 7
Töölähetuste ja kuluaruannete vormistamine; tehing 35 35
Siseriiklike maksekorralduste ettevalmistamine pangas; tk 1 1
Esitatud deklaratsioonide muutmine: 40 25 25
Raamatupidamis- ja maksukonsultatsioonid 1.tund tund 35 35
Raamatupidamis- ja maksukonsultatsioonid iga järgnev tund tund 49 35 35 35
Statistiliste aruannete koostamine; tk 49 35 35 35
Intrastat export-import aruannete koostamine; tund 49 35 35 35
Eriaruande,  kontserniaruande koostamine, konsolideerimine tund 120 70 70 70
Algdokumentide koostamine; tk 5 3 3 3
Ettevõtte alustamise või lõpetamise bilansi koostamine; tund 49 35 35 35
Lepingute, otsuste, protokollide koostamine; tund 35 35 35
Müügireskontro jälgimine, krediidihaldus, inkassoteenus; klient/kuu 10 10 10
Projektide, osakondade ja investeeringute tasuvusaanlüüs; tund 120 70 70 70
Äriplaani koostamine alates 600.- tund 120 70 70 70
Kliendi esindamine maksuametis või mujal asutustes: 70 49 49 49
Töötajatele väljamakse deklareerimine Soomes iga väljamkse kohta 7 - - -
Raamatupidamise sise-eeskirja koostamine: 120 70 70 70
Majandusaasta aruande koostamine ühe kuu tasu miinimum summa: 250 150 150 150
Personaliarvestus 1. töötaja 40 20 20 20
Personaliarvestus alates 2. töötajast iga töötaja kohta 15 7 7 7
Raamatupidamise korrastamine ja taastamine 49 35 35 35
IT TEENUSED
IT ja andmebaasitööd 70 70 70 70
E-arveldus väikeettevõtte pakett kuutasupakett - 5 5 5
E-arveldus ettevõtte pakett kuutasu (kinnitusringiga) - 11 11 11
Digiarve edastamine panka (sisaldab pangakulusid) - 0,4 0,4 0,4
PDF- JA PABERarvete digitaliseerimine - 0,4 0,4 0,4
PDF-arvete saatmine e-postiga - 0,02 0,02 0,02
Kanalipõhine müügiarve failide koostamine - 0,06 0,06 0,06
E-arve vastuvõtmine - 0,09 0,09 0,09
ADMINISTRATIIVTEENUSED
Administratiiv- ja haldustöö; tund 25 25 25 25
Algdokumentide korrastamine säilitamise eesmärgil; tund 25 25 25 25
Arhiivitasu (1 kaust); aasta 15 15 15 15
Postikulu; tk 3 3 3 3
Postkastiteenus; aasta - 215 215 215
Sekretäriteenus (edastab posti vastavalt kliendile); tund 25 25 25 25
HANSAWORLD TARKVARA
Standard Books lisamoodulite pakett kuu 70 70 70 70
Standard Books lisakasutaja kuu 50 50 50 50
Standard Books API GET päringud kuu 50 50 50 50
Standard Books HAL erilahendused ja andmevahetus kuu 150 150 150 150
Tarkvara põhipakett (sisaldab allolevaid mooduleid); kuu 35 35 35 35
Dokumendimalli (arve) kujunduse; tund 35 35 35 35
Tarkvara juurutamine, seadistamine, arendus ja hooldus; tund 70 70 70 70
Tarkvara väljõpe kohapeal; tund 50 50 50 50
Tarkvara väljõpe kliendi juures; tund 50 50 50 50
Transpordikulu kliendi juurde km 0,6 0,6 0,6 0,6
MITTETEGUTSEV ETTEVÕTE
Andmebaasi ja toimiku arhiveerimine; tk 10 10 10 10
Arhiivi ühekordne avamine; tk 50 50 50 50
Arhiveerimata andmebaasi säilitamine; kvartal 50 50 50 50
Arhiveeritud andmebaasi säilitamine; kvartal 10 10 10 10
Aruannete ja deklaratsioonide koostamine; h 49 35 35 35

Küsi pakkumist või lepi kokku kohtumine!

Telefon: +372 614 1470
Mobiil: +372 5340 5238
Email: info@five.ee
Mustamäe tee 54, 10621, Tallinn
E-R: 09:00 - 17:00