Aasta on 2023 ja me oleme pidanud üle elama mitu järjestikust kriisi viimaste aastate jooksul. Need ettevõtted, milles on mõeldud plaan B-le, C-l,e, D-le ja isegi E-le, on suutnud pinnal püsida. Olgu osaks sellest plaanist siis lihtsalt kulude vähendamine, osav ümbernavigeerimine või finantspuhvri olemasolu. Mis aga finantspuhver on ja kuidas seda kasvatada? Kohe räägime.

Mis on finantspuhver?

Heal lapsel mitu nime ehk finantspuhvrit võib tunda ka kui säästupuhver, rahapuhver, riskipuhver. Eesmärk on aga üks – vara olemasolu hetkedeks, mil tekivad ootamatud väljaminekud või ettevõtte tulu on mõnda aega väiksem kulust. 

Finantspuhver peaks igal ettevõttel olemas olema, et lühiajaliste või pikemaajaliste kriiside puhul tegutseda. 

Puhvrit annab kasvatada erinevatel viisidel.

Kuidas finantspuhvrit suurendada?

Esimese sammuna on oluline mõista ettevõtte rahavajadust, et paika panna eesmärgid. 

Kindlasti peab mõtlema ka sellele, kui palju kulub aega kriisiolukorras ettevõtte käibevahendite tühjaks jooksmiseni. Analüüsi ettevõtte praegust finantskäitumist ning pane kirja tulude ja kulude põhjal üldine seis ja ka minimaalsete kuludega eesmärgistatud seis. See on oluline, sest nii ei sea endale üleliia optimistlikke unistusi ja tulevikus ei jää ka raha (loodetavasti) puudu. 

Kui praegune seis on kirjas, arutle, kas on võimalik mingitelt kuludelt kokku hoida. Vahetada elektripaketti, vähendada 2 tunni võrra nädalas masinate tööaega või vähendada kasutatavate tööruumide arvu. 

Teiseks mõtle töökindlatele rahavoogude võimalustele – investeeringud, tootmise suurendamine, mingite ülesannete automatiseerimine jne. Investeeringud võivad tähendada küll pikaajalisi sissetulekuid, kuid võivad viia ka põrumiseni või liiga aeglase tempoga kasumini. Kui suurendad tootmist, on tõenäoliselt vaja teha ka ületunde ja maksta suuremat palk. Kui automatiseerid mingeid ülesandeid, on vaja ilmselt vähendada tööjõudu ning olukorra stabiliseerudes tegeleda uuesti värbamisega ja sellega seotud kuludega… Siiski on kõik eelmainitud võimalused tehtavad ja potentsiaalsed kasumi suurendajad. 

Ajutise lahendusena võib võtta ka laenu, kuid tasub meeles pidada, et peab olema ka võimalus laenu tagasi maksmiseks. 

Häid asju osatakse hinnata ehk uuri, kas Sinu ettevõttest oleks huvitatud mõni investor. 

Kust nõu saada?

Finantspuhver ei teki üleöö ja selleks, et seda looma hakata, on hea varustada end vajaliku infoga. Ettevõtte raamatupidaja annab vajaliku info hetkesest olukorrast ja saab aidata ka eesmärkide loomisel. Mõistlik on pöörduda ka finantsnõustajate, ärinõustajate ja teiste oma ala spetsialistide poole, kellel on sama kogemus olemas. Five Raamatupidamine pakub nõustamisteenust, mille puhul vaatame üle Sinu ettevõtte olukorra ja anname soovitusi edasisteks sammudeks. Võta meiega ühendust.