Kas ettevõtte sõiduautot kasutatakse ainult ametisõitudeks või ka erasõitudeks? Millises ulatuses on lubatud maha arvata sisendkäibemaksu ettevõtte sõiduauto soetamisel ja kasutamisel? Loe edasi, ja leiame vastused! Kuid esmalt, teeme selgeks, et sõiduauto on M1-kategooria sõiduk, mille täismass ei ületa 3500 kilogrammi ja millel lisaks juhiistmele ei ole rohkem kui kaheksa istekohta.

Selleks, et ametiautot saaks kasutada, tuleb soetada auto. Seega vaatame üle, kui palju on lubatud maha arvata sisendkäibemaksu firmaauto soetamisel.

Sõiduauto soetamine ettevõttele e

Enne sõiduauto soetamist tuleb läbi mõelda, kas autot hakkatakse kasutama ainult ametisõitudeks või ka erasõitudeks. Miks? 

Kasutades autot ainult ametisõitudeks, tuleb teha Maanteameti e-teeninduses sõiduki kohta vastav märge ja käibemaksu saab kulutustest maha arvata 100% . (NB! Kui ametiautodena on kasutusel rendiautod (mida kasutatakse vaid ametisõitudeks), tuleb ka need Maanteeameti registrisse kanda.)

Tõestamaks, et autot reaalselt ainult ametisõitudeks kasutatakse, on parim viis GPS-sõidupäevik. Kui autot kasutatakse lisaks ametisõitudele veel ka erasõitudeks, siis seda käsitletakse kui erisoodustust, mille pealt peab ettevõte maksma makse ja antud juhul saab kulutustest maha arvata 50% käibemaksust.

Näide! Oletame, et soovid ametiautoks pilkupüüdvat Audi RS7-t. Auto käibemaksuta hinnaks on 115 000,00 eurot. Kui otsustad, et sõiduautot kasutatakse tulevikus vaid ametisõitudeks, siis on sul  õigus auto soetamisel arvata maha 100% sisendkäibemaksu (23 000,00 eurot).  

Hiljem aga otsustad, et soovid seda uhket RS7-t kasutada ka erasõitudeks. Sellisel juhul tehakse käibedeklaratsioonis ümberarvesuts, vähendades sõiduauto soetamisel algul mahaarvatud sisendkäibemaksu, 50%-i võrra. Seega tuleks arvestada, et autolt, mida kasutad ainult ametisõitudeks, võib soetamisel maha arvata 100% sisendkäibemaksu. Autolt, mida kasutatakse nii ameti- kui ka erasõitudeks, võib sisendkäibemaksu maha arvata maksimaalselt 50%.

Erisoodustuse maksustamine

Eelnevalt sai mainitud, et kui sõiduautot kasutatakse lisaks ametisõitudele ka erasõitudeks, siis seda käsitletakse kui erisoodustust. Tänasel päeval kehtiv erisoodustuse hind lähtub auto võimsusest ja vanusest. Erisoodustuse maks kujuneb uue auto puhul 1,30 eurot ühe kW kohta kuus (tulumaks ja sotsiaalmaks 1,96 eurolt) ja üle 5 aasta vanuse auto puhul 0,97 eurot ühe kW kohta kuus (tulumaks ja sotsiaalmaks 1,47 eurolt). Kuna alates 1. jaanuarist 2018 ei ole võimalik erasõite hüvitada arvestuse alusel, siis seetõttu ei ole sõidupäeviku pidamine kohustuslik.

Näide! Uue, 97 kW võimsusega sõiduauto erisoodustuse hind on 1,96 × 97 = 190,12 eurot. Sellelt arvutatud erisoodustusmaks on 125,95 eurot (tulumaks ja sotsiaalmaks).

Näide! Uue 147 kW võimsusega sõiduauto puhul on erisoodustushind 1,96 x 147 = 288,12 eurot. Sellelt arvutatud erisoodustusmaks on 190,88 eurot (tulumaks ja sotsiaalmaks)

Näide! Üle 5. aasta vanune auto, võimsusega 103 kW. Erisoodustushind 1,47 x 103 = 151,41 eurot. Sellelt arvutatud erisoodustusmaks on 100,31 eurot (tulumaks ja sotsiaalmaks).

NB! Tööandja sõiduauto erisoodustus deklareeritakse maksudeklaratsiooni vorm TSD lisal 4 iga järgneva kuu 10. kuupäevaks. Erisoodustuse maksukohustus tasutakse tavapäraselt TSD alusel.

Sõiduauto soetamisel täies ulatuses maha arvatud sisendkäibemaksu ümberarvestus

Oletame, et ametiautot soetades otsustasid, et autot kasutatakse ainult ametisõitudeks ja said auto ostmisel 100% sisendkäibemaksu tagasi. Kuid nüüd olles sõiduautot kasutanud vähem kui 2 aastat, otsustasid, et soovid masinaga teha ka isiklikke sõite, siis:

  1. kui sõiduauto soetatakse 2018. aastal või hiljem, tuleb vähendada sõiduauto soetamisel mahaarvatud sisendkäibemaksu soetamise kuu käibedeklaratsioonis;
  2. kui sõiduauto on soetatud enne 2018. aastat, tuleb vähendada sõiduauto soetamisel mahaarvatud sisendkäibemaksu 2018. aasta jaanuari käibedeklaratsioonis.

Soetamisel mahaarvatud sisendkäibemaksu korrigeerimisel loetakse selline sõiduauto kogu esimese kahe kasutusaasta jooksul osaliselt ettevõtluses kasutatavaks nn 50% sõiduautoks.

Sõiduautoga seotud jooksvatelt kuludelt sisendkäibemaksu mahaarvamise piirang

Nagu te juba teate, siis firma auto soetamisel on lubatud sisendkäibemaksu maha arvata. Nii on ka lubatud autoga seonduvatelt jooksvatelt kuludelt teha sisendkäibemaksu mahaarvamist.

Erasõitudeks kasutatavalt autolt saab ühe aasta jooksul, alates erasõitudeks kasutusele võtmise kuust, sõiduautoga seotud jooksvatelt kuludelt sisendkäibemaksu maha arvata kuni 50%. Sõltumata sellest, kas sõiduautoga selle üheaastase perioodi järgmistel kuudel erasõite tehakse või mitte. See nn ühe aasta reegel kehtib sõltumata sõiduauto soetamise ajast. Auto puhul, mida kasutatakse ainult ametisõitudeks, võib jooksvatelt kuludelt maha arvara 100% sisendkäibemaksu.  Jooksvate kulude hulka kuuluvad ka sõiduauto kasutusrendimaksed.

NB! Seega, sõiduauto soetamisel või kasutuslepingu alusel kasutamisel ning sellise sõiduauto tarbeks kaupade soetamisel ja teenuste saamisel arvatakse sisendkäibemaks maha vastavalt selle sõiduauto ettevõtluses kasutamise osatähtsusele, kuid mitte rohkem kui 50%-i, võttes arvesse maksustatava ja maksuvaba käibe osatähtsuse.

Mis juhtub, kui...​

Olen nii mina, kui ka arvatavasti teie veendunud, et osad ettevõtted on küll märkinud, et auto kasutatakse ainult ametisõitudeks, kuid samas tehakse selle sama autoga ka erasõite. Mis juhtub aga juhul, kui ametisõitudeks registreeritud auto jääb erasõitudega vahele? Sellisel juhul võib ettevõttelt nõuda erisoodustusmaksu koos intressiga tagasiulatuvalt kuni kolme aasta eest. Lisaks võib samasuguse nõude saada kogu ettevõtte M1-kategooria autopark (kui tehakse ühe autoga erasõite, siis suure tõenäosusega kasutatakse ka teisi ettevõtte autosi erasõitudeks).

Firma sõiduauto rentimine

Firma rendib sõiduautot teisele firmale. Rendileandja peab tegema Maanteeameti liiklusregistrisse märkme, et sõiduautot kasutatakse ainult tööülesannete täitmiseks. Rendilevõtja maksukohustus sõltub sellest, kas ta kasutab rendiautot ainult ametisõitudeks või ka võimaldab teha autoga erasõite. Sõltumata rendile andja märkmest liiklusregistris, peab rendile võtja maksma  ja deklareerima erisoodustust, kui ta võimaldab autoga teha erasõite. Rendileandja ei vastuta selle eest, kuidas rendiljevõtja autot kasutab. 

Firma rendib sõiduautot töötajale. Kui tööandja rendib sõiduautot töötajale soodus- või turuhinnaga, siis erisoodustust arvestatakse kilovatipõhise arvestuse alusel.

Isikliku sõiduauto kasutamine ametisõitudeks

Tööandja võib eelistada isikliku sõiduauto kasutamise võimalust, kui töösõite ei ole väga palju. Ehk teisiti tööandja maksab töötajale kompensatsiooni isikliku sõiduauto kasutamise eest. 

Mille alusel maksab tööandja kompensatsiooni? Lihtsaim viis on pidada sõidupäevikut, mille töötaja esitab tööandjale. Maksimaalselt võib kompensatsiooni maksta 30 senti kilomeetri kohta. Igas kuus on lubatud maksuvabalt hüvitist maksta kuni 335 eurot. Ületatud summa eest tuleb tasuda erisoodustusmaksu. NB! 30 senti kilomeetri kohta on maksimaalne piir, mida võib hüvitada, kuid iga ettevõtte võib kehtestada ka madalama kilomeetri hinna. Muid kulusid (kütus, remont) maksuvabalt kompenseerida ei saa.

Ametisõitude kompensatsiooni ei pea maksma iga kuu, võib terve aasta sõitude kompensatsiooni tagantjärele välja maksta. Kuid siis tuleb jälgida, et kalendrikuu kohta ei maksta rohkem kui 335 eurot, ületatud summa pealt tuleb tasuda maksud.

NB! Kui eraisik rendib näiteks viieks päevaks sõiduautot ettevõttele, siis renditulu tuleb deklareerida. Tulu pealt tuleb maksta tulumaksu. Kas auto hoolduseks tehtud kulusi võib maksustavast summast maha arvata?  Eraisik ei tohi auto hoolduseks tehtud kulusi maksustavast summast maha arvata. Küll aga saab ettevõte tulu deklareerimisel arvestada maha, rentimise ajal, auto hoolduseks tehtud kulud. Samuti on ettevõttel õigus tagasiarvestada käibemaksu autosse ostetud kütuselt. 

Kui rentnik teeb autoga erasõite, siis peab rentnik maksma ja deklareerima erisoodustust. Sõidupäevikut pidama ei pea aga võib. Enne 2018. aastat oli sõidupäeviku pidamine kohustuslik. Rentnik saab sisendkäibemaksu maha arvestada maksimaalselt 50%-i.

NB! Sõidupäeviku pidamine oleks siis vajalik kui eraisik mitte ei rendi autot ettevõttele, vaid firma maksab töötajale isikliku sõiduauto kasutamise eest kompensatsiooni. Sellisel juhul on kompensatsiooni maksmisel abiks sõidupäevik.

Kuidas arvutada erisoodustusmaksu

Erisoodustustust saab osutada ainult ettevõttega soetud inimesele ja see on kulu, mida maksuamet loeb enamvähem võrdväärseks palgaga ja nõuab palgaga peaaegu samaväärset maksustamist. Eelnevalt sai näidete puhul selgitatud, kuidas kujuneb erisoodustuse hind. Vaatame erisoodustusmaksu arvutamise igaks juhuks korra veel üle. 🙂 

Erisoodustuse hind uue auto puhul. 1 kW kohta koos kuus erusoodustushind 1,96 eurot. Tulumaksukohustus 1,96 × 20/80 = 0,49 eurot Sotsiaalmaksukohustus (1,96 + 0,49) × 33% = 0,81 eurot. Erisoodustusmaks 0,49 + 0,81 = 1,30 eurot.

Erisoodustuse hind üle 5 aasta vanusel autol. 1 kW kohta koos kuus erisoodustushind 1,47 eurot. Tulumaksukohustus 1,47 × 20/80 = 0,37 eurot. Sotsiaalmaksukohustus (1,47 + 0,36) × 33% = 0,61 eurot. Seega kokku erisoodustusmaks 0,37 + 0,61 = 0,98 eurot.