Raamatupidamise sise-eeskiri, seadusest tulenev tüütu kohustus?

  • Post author:
  • Post category:Uudised

Tänapäeva tihedas konkurentsisituatsiooni turul on ettevõtte jaoks ülioluline, hästi läbimõeldud ja üles ehitatud infosüsteem. Ettevõtte infosüsteemi allüksuseks on raamatupidamine. Kuid, meeles tuleb pidada, et vajalikku ja usaldusväärset informatsiooni tagab vaid raamatupidamine, mis…

Continue ReadingRaamatupidamise sise-eeskiri, seadusest tulenev tüütu kohustus?

Kuidas valida raamatupidamistarkvara?

  • Post author:
  • Post category:Uudised

20. sajandil, peale lauaarvutite leiutamist, võeti kasutusele esimesed raamatupidamistarkvarad, mis võimaldasid senise paberipõhise raamatupidamise asemel arvutipõhist raamatupidamist. Ettevõttes Five raamatupidamine on kasutusel raamatupidamistarkvara Standard Books, võimaldades anda ülevaate protsessidest reaalajas, muutes seeläbi ettevõttete raamatupidamise…

Continue ReadingKuidas valida raamatupidamistarkvara?

Kas ma pean riigile tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu tagastama? #tulumaks #puhkusetasu

  • Post author:
  • Post category:Uudised

Alates 2018. aasta jaanuarist jõustunud uus maksuvaba tulu arvestamise süsteem on pakkunud palju kõneainet. Riigi poolne soovitus on prognoosida kogu aastane tulu, mille põhjal esitada avaldus tulumaksuvabastuse kohta.  Kas aastast…

Continue ReadingKas ma pean riigile tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu tagastama? #tulumaks #puhkusetasu

Kuidas professionaalne raamatupidaja aitab säästa ettevõtte raha?

  • Post author:
  • Post category:Uudised

Eestis tegutseval raamatupidamiskohustuslasel lasub kohustus korraldada ettevõtte raamatupidamist. Raamatupidamise eesmärgiks on anda ülevaade ettevõtte finantsseisundist, finantstulemustest ja rahavoogudest. Aina kasvav konkurents, nõuab ettevõtetelt järjest kiiremat informatsiooni kättesaamist ja töötlemist. Ettevõtte…

Continue ReadingKuidas professionaalne raamatupidaja aitab säästa ettevõtte raha?